Gelişmenin yolu okumaktan geçer. Eğer biri başarılı bir halkla ilişkiler uzmanı olmak istiyorsa çok okumalı ve çok bilmelidir. “Okumaya nereden başlamalıyız?” sorusu kafasını kurcalayanlar için bir PR’cının kitaplığında bulunması gereken kitaplardan oluşan küçük bir rehber hazırladık.

Toplumun McDonaldlaştırılması – George Ritzer

Toplumun McDonaldlaştırılması, Amerikalı toplum kuramcısı George Ritzer’in son zamanların en büyük toplumsal, ekonomik ve kültürel sistemlerinden biri olan “McDonaldlaşmak” teorisini incelemesi ve bununla ilgili yorumlarından oluşuyor. Ritzer, bu kitabında teknolojiyi tamamen dışlamadan, nostaljik duygusallıklara kendini kaptırmadan, modern topluma sağlam bir eleştiri getiriyor.

Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek – George Ritzer

Kabul etmek gerekir ki sonsuz bir tüketim dünyasının içinde yaşıyoruz. George Ritzer “Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek” isimli kitabında, tüketim dünyasını ve tüketim toplumunu Marx’tan üretim araçları; Weber’den akılcılaştırma, büyüleme ve büyünün bozulması; Baudrillard’dan simülasyon kavramlarını da kullanarak derin bir şekilde incelemiş.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi – Dr. İzzet Bozkurt


Bir marka başarılı olmak istiyorsa yaptığı iletişim ve pazarlama çalışmalarının birbiri ile iç içe geçmesi gerekir. Birbirine entegre olmuş bir iletişim çalışması da bütünleşik pazarlama iletişiminden geçer. Dr. İzzet Bozkurt’un yazdığı “Bütünleşik Pazarlama İletişimi”, bu konuyla ilgili ele alınan en kapsamlı kitaplardan biri. Bütünleşik pazarlama iletişimine farklı bakış açıları ile yaklaşarak okuyucuya ayrıntılı bilgiler aktarıyor.

Popüler Kültürü Anlamak – John Fiske

Başarılı bir şekilde PR yapmak için öncelikle içinde bulunduğumuz dünyayı yani popüler kültürü anlamak gerekir. John Fiske’nin kaleme aldığı “Popüler Kültürü Anlamak”, konuyu derinlemesine ele alıyor. Fiske kitabında, kitle kültürünün baskıları ve türdeşleştirme çabaları yerine, popüler kültürün bu girişimlerini boşa çıkarma yolları üzerinde durmuştur.

Tarihte Neler Oldu? – Gordon Childe

Tarihi, insanları anlamadan başarılı bir halkla ilişkiler uzmanı olmak pek mümkün değil. Gordon Childe’nin kaleme aldığı “Tarihte Neler Oldu?” kitabında insanlık tarihini derinlemesine ele alıyor.

Diderot’dan İnternete Medya Tarihi – Frederic Barbier,  Catherine Bertho Lavenir

Medya ve halkla ilişkiler birbirinden bağımsız düşünülemez. Medyanın tarihini anlamadan da halkla ilişkiler sektöründe ilerlemek söz konusu olamaz. Frederic Barbier ve Cathrine Bertho Lavenir’in yazdığı “Diderot’dan İnternete Medya Tarihi”, medya tarihini somut ve şeffaf bir dille, rakamlar ve tarihlerle zenginleştirilmiş bir biçimde anlatıyor. Her dönemin atmosferini ve şartlarının kolaca anlaşılmasını sağlamak için alıntılarla ve anekdotlarla zenginleştirilmiş.

Görme Biçimleri – John Berger

Bir resmi üç farklı kişiye gösterirseniz, üçü de o resimden farklı anlam çıkarır. Peki ya bunun farkı ne? Tabii ki herkesin yaşadığı şeylerin ve yaşayış biçimlerinin farklı olmasından doğan görme biçimleri. Düşündüklerimi ve inandıklarımız olaylara olan bakış açımızı değiştiriyor. John Berger’in bu konuyu ele aldığı “Görme Biçimleri” kitabı farklı bakış açılarını anlamak için bir halkla ilişkiler uzmanının okuması gereken bir kitap.

Medya Çalışmaları, Teoriler ve Yaklaşımlar – Dr. Dan Laughey

Medya ile iç içe geçmiş bir iş yaparken onun kültürünü anlamadan hareket etmenin imkanı yok. Dr. Dan Laughey’in “Medya Çalışmaları, Teoriler ve Yaklaşımlar” kitabı, medyanın kültürünü anlamak için başarılı bir yapım. Kitapta, küresel medya şirketleri, tüketici gücü, medyanın etkilerine ilişkin yaklaşımlar, ünlüler, habercilik ve yeni medyanın bütün temel özellikleri gibi medyadaki kilit konular canlı ve anlaşılır bir dille ele alınmış.

Politika – David Runciman

Bir ülkeyi, oradaki yaşayışı, insanlarını anlamanın yollarından biri oradaki politik düzeni öğrenmektir. Çünkü tüm yaşamımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri de politikadır. David Runciman’ın yazdığı “Politika” politikayı anlamak için okunması gereken kitaplardan biri. Politika nedir, neden ona ihtiyaç duyarız, içinde bulunduğumuz çalkantılı günlerde bizi nereye doğru götürebilir gibi politika ile ilgili kafa karıştıran, nasıl ve neden yönetildiğimize dair açıklıklar getiren kitap yalın ve anlaşılır bir dile sahip.

Kültür Eleştirisi – Arthur Asa Berger

Yeterli bilgiye sahip olmayanlar için kültürel çalışmaları ve kültür eleştirileri anlamak oldukça zor. Peki ya bu nasıl kolaylaşabilir? Tabii ki bu alanda kendinizi geliştirerek. Arthur Asa Berger’in edebiyat kuramı, gösterge bilim, psikanalitik düşünce, Marksist düşünce ve sosyolojik düşüncedeki önemli kavram ve fikirler gibi konuları bilgisi olmayan ya da çok az bilgiye sahip olanların anlaması için kolay terimlerle yazdığı “Kültür Eleştirisi” kitabı, kültürel çalışmaları ve kültür eleştirilerini anlamak için başlangıç niteliğinde bir kitap.