Danone Türkiye ve KAGİDER, ‘İyi ki Annem Çalışıyor’adlı farkındalık kampanyası ile çalışan annelerin iş hayatlarına ve kariyer planlarına devam ederek,kendileri ve aileleri için yaratabilecekleri farkındalıklar konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Kampanya kapsamında Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması’, annesi çalışan çocukların küçük yaştan itibaren kadın-erkek eşitliği algısına sahip olduklarını, annelerinin çalışmasıyla gurur duyduklarını ve onu kendilerine model olarak aldıklarını ortaya koyuyor.Bu çalışma sonucunda,çalışan annelerin çocukları,eğitim hayatında,sosyal ortamlarında ve gelecekteki iş hayatlarında daha başarılı oldukları analiz edilirken,çocuklarında annelerine çalışma konusunda her zaman yanlarında olduğunu görüyoruz.Ancak annelerde doğum sonrası,kariyerle beraber çocuklarını büyütemeyeceklerini düşünerek iş hayatlarını yarıda bırakıyorlar ve istatisksel verilere göre bu annelerin  %60’ı çalışma hayatlarını fazlasıyla özlüyor ve geri dönmek istiyorlar. İşe dönmüş annelere bakıldığında ise %93’ünün, eşleri işe dönmüş babaların ise %87’si ise çalışan annenin çocuklarının kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkân sunduğuna ve ailenin özellikle annenin çocuklar için önemli bir rol model olduğuna inanıyor.

Bu araştırmalar ve gözlemler sonucunda oluşturulan bu kampanya,çocuklarını büyütürken çalışma hayatlarını bırakmak zorunda hisseden anneleri bu düşünceden uzaklaştırarak çalışma hayatına geri dönebilmek için gerekli cesareti vermek,çalışan anneleri işlerini bırakmamaları için destek sağlıyor.Çünkü huzurlu,mutlu ve hayattan zevk alan bireyler olduğu sürece çocuklarda mutlu ve ayakları yere basan bireyler olacak ve gelecek için güçlü adımlar atıcaklar.Hatta bu proje annelere katkı olabilmesi açısından,kreş imkanlarını da güçlendirebilmek için çeşitli sorumluluklar üstlenecek.

“İyi ki Annem Çalışıyor”kampanyasını gerçekleştirmek için kamuya düşen görevlerin yanı sıra, tüm kurumlar ve şirketlere düşen görevler de var. Kadınların iş yaşamına geçişlerini kolaylaştırmak hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu unutmamalıyız.Bu proje yalnızca kadınları güçlendirmekle kalmayıp,toplumsal gelişimide olumlu bir şekilde etkileyecek.

Kaynak

Kaynak