İşe alımın stratejisi olarak basit diyebileceğiniz bir tarif; kapsamlı anlamı ile hem var olan çalışanları kazanmak hem de potansiyel işgücünün cezbedilmesi ile ilgili tüm süreçleri içine alan “İşveren Markasının” aynı zamanda, bu alan içerisinde değerlendirilen kavramların, pazarlama ve marka terminolojisine dayandırıldığını söylemek mümkün.

Çalışan Değer Önermesi, 1990’lı yıllardan beri dile getirilen bir kavram. Yetenek gösterme yarışında iyi bir mücadele sergilemenin en önemli noktalarından biri. Çalışan Değer Önermesi de, müşteri değer önermesi dikkate alınarak ve “Değişmesi gerekenler değişir” bakış açısıyla müşteri değil de onun yerine, çalışanın getirilmesiyle, pazarlama kavramlarından yola çıkılarak adı konmuş bir kavram aynı zamanda. Bu kavramın özüne bakacak olursak; fayda ve değer olmak üzere iki önemli noktası var, çalışanlar bu değeri ya da faydayı, alakalı şirketin bir parçası ve üyesi olarak elde ediyorlar. Potansiyel çalışanlar cephesinden bakıldığında da, çalışmk istedikleri şirkete katılmak için bir motivasyon aracı olarak medyana getirilmiş ve farklılık yaratan değerler dizisi olarak ele alınıyor. Çalışan değer önermesi ağırlıklı olmak üzere, finansal olmayan etkenlere odaklanıyor. Bu faktörleri alt başlıklar olarak değerlendirdiğimizde, şirketin çalışmak için bir cazibe merkezi olması (işyeri çekiciliği), sosyal sorumluluk (etik kodlar ve uygulamalar), farklılıklara hoşgörü (farklılık/çeşitlilik yönetimi), iş-yaşam dengesi, kişisel ve profesyonel gelişim için fırsatların sunulması gibi unsurlar akla geliyor.

Kısacası, “Çalışanlarınıza ne vermeyi vaadediyorsunuz?”, “İdeal veya en iyi kurumların şirketlerin olanaklarını sunabiliyor musunuz?”, “Bir işveren olarak ekonomik ve işlevsel faydaların dışında psikolojik faydalar da sağlayabiliyor musunuz?” vb. sorularla yanıtını aradığımız çalışan değer önermesi, şirketlerin çalışanlarına yönelik oluşturduğu sloganları ve anlamlı vurguları, ifadeleri içeriyor.
Örnek olarak, 5 bin paydaş verisi ile hazırlanan ve şirketin istihdam tecrübelerini yansıtmayı amaçlayan 14 maddelik Deloitte’un Stratejik Çalışan Değer Önermesi maddeleri oluşturulmuş. Bu maddelerden b azı etkileyici olanları:

Yaratıcılık cesaretlendirilir, inovasyon beklenir.
Liderlerimiz, bakış açısı ve bilgeliği ortaya koymada tek kaynak olmadıklarının farkındadırlar, eş zamanlı olan hem öğrenci hem de öğreticidirler.
Takım çalışmasının her zaman bireysel olarak yaratıcılığı ve dahiliği yeneceğine inanırız.
Çalışanlarımız, bizim markamızdır.

Sonuç olarak, işveren şirketinin kalbi olan çalışan değer önermesi, tüm şirketin imajını ve itibarını yansıtmasıyla birlikte, tıpkı marka konumlandırmasında olduğu gibi, hem sahip olunan hem de potansiyel çalışanların zihninde, arzu edilen bir işyeri yaratma arzusunu da kapsamaktadır. Dolayısıyla, işverenlerin, çalışan değer önermesi, hem kendilerini doğru bir şekilde açıklayabilmek hem de iş dünyasında diğer işverenlerden farklı bir şekilde kendilerine yer bulmak için kullandıkları bir iletişim aracı olmalıdır.

Kaynak için tıklayın.