İstanbul Bilgi Üniversitesi, Nisan 2015’de cinsel taciz veya saldırı şikayetleri için etkili bir başvuru mekanizması oluşturma amacıyla Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi’ni kurdu. Birimin temel amacı ise cinsel tacizin ve saldırının yaşanmadığı, karşılıklı saygıya dayanan özgür bir akademik araştırma, eğitim ve çalışma ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca birimde şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık çalışmaları da yapılmaktadır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, kurmuş olduğu bu birim ile bünyesindeki öğrenciler ve çalışanlar için cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılığa, sömürüye ya da bir başka nedene dayanan her türlü cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir üniversite ortamı yaratmak konusundaki kararlılığını da bir kez daha vurgulamaktadır. 

Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi’ne Kimler Başvurabilir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik ve idari çalışanları, öğrenciler, hizmet alınan tüm kişi ve işletme çalışanları olmak üzere üniversite bünyesinde yer alan tüm bireyler bu birime başvurabilir. 

Nasıl Başvurulabilir? 

Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Birimi’ne başvurmak için ctsob@bilgi.edu.tr adresine e-posta göndererek veya kurul üyeleri ile doğrudan temasa geçerek başvuru yapabilirsiniz.

*Başvurular ve görüşmeler gizli tutulmaktadır. 

Ayrıntılı Bilgi İçin; https://ctsob.bilgi.edu.tr/