Küresel ısınma,ne yazık ki birçok canlı türünün soyunun tükenmesi tehdidiyle baş başa bırakıyor. Karbon salımının sürekli artışı atmosferi zehirliyor ve bazı canlı türlerinin doğal ortamını yok ediyor. O canlı türlerinden bir tanesi de taksonomik adıyla Homo sapiens, yani insan.

Hayvanat bahçesine gittiğinizde, nesli tükenmekte olan türlerin kafeslerinin üzerinde bir uyarı asılı olduğunu görürsünüz ancak hiçbirimiz “insan” uyarısıyla karşı karşıya kalmamışızdır. Endangered Species’in, art direktörlüğünü Charles Klasen’in üstlendiği ve metin yazarının Roberto Silva olduğu reklam filmi, soyu tükenen nesillerden bir tanesinin de insan olduğuna bu şekilde vurgu yapıyor.

Yapılan bu çalışmada atmosferdeki gaz emisyonlarını azaltmak adına hiçbir şey yapılmadığını tam aksine gaz emisyonlarının günden güne arttığı bir dünyada yaşadığımıza dikkat çekiyor.Bu emisyonlar için çözümler bulunmadığı takdirde tüm canlıların ve özellikle insanların üstünde tehdit oluşturarak insanlığın sonunun geldiğini ,çocuklarımızın ve torunlarımızın Homo Sapiens’lerin (insan ırkı) son jenerasyonu olacağına dikkat çekiyor ve hepimizi uyarıyor…

Kaynak