Sosyal medyanın yükselişi ile halkla ilişkiler disiplinin önemli ölçüde değiştiği yadsınamaz bir gerçek halini aldı. Dijital öncesi dönemler halkla ilişkilerin daha yüzeysel bir şekilde işlediği zamanlar olarak nitelendirilmeye başlandı. Bunun yanı sıra akademik ortamlarda da halkla ilişkiler disiplinleri çeşitlilik kazanarak öğretilmeye devam ediyor. Tüm bunlar arasında sosyal medya ile halkla ilişkiler arasında giderek artan etkileşimleri gözlemlemek için artık bir uzman olmanıza gerek yok. Sosyal medya gündelik yaşamımız da ve profesyonel mesleki alanlarımızda her şeyi baştan yazmaya başlayalı bir hayli oluyor. Retrovirüsler ve Gary Oldman karakterleri gibi, sosyal medyanın edindiği ve sabit olan tek değer sürekli değişimdir.

İşte tüm bu değişim halkla ilişkiler disiplininde şu soruları gündeme getirdi;

  • Sosyal medyayı kullanarak insanları nasıl en efektif şekilde dinleyebiliriz?
  • Sosyal medyayı kullanarak insanlara en efektif şekilde nasıl yaklaşabiliriz?
  • Sosyal medyayı kullanarak insanları nasıl harekete geçirebiliriz?
  • Sosyal medyayı kullanarak insanları nasıl destekleyebiliriz?

Bu yazıda irdelemek istediğimiz asıl sorular ise “Halkla İlişkiler disiplinin bir yönü olarak sosyal medyanın geniş özelliklerini nasıl kullanabiliriz?” ve “Sosyal medyayı PR mesajlarımızı kontrol etmek için nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz?” olacak.

Bunu PR mesajlarımı kontrol etmek için nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? Sosyal medya teknolojileriyle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapmak ve mesajını iletmek için sıklıkla dijital ve geleneksel taktiklerin ve birbirleri olan etkileşimlerini korelasyonel olarak ölçümlemek size avantaj sağlayacaktır.

1- PR ile tam Entegrasyon

Sosyal medya neredeyse her şeyin ayrılmaz bir parçası haline gelmişken, halkla ilişkiler disiplinini yeni doğan yapay mecralardan uzak tutmak geri dönüşü olmayan bir hata olacaktır. Bu yeni mecraları kullanırken unutulmaması gereken nihai nokta ise sosyal medyanın hala tam olarak geleneksel medyanın yerini almamış olması, ancak beraber kullanıldığında birbirlerini destekleyerek çok daha güçlü ve efektik olarak uygulanabiliyor oluşudur.

Geleneksel PR ile sosyal medyanın beraber kullanımı felsefi ve teorik bir tartışma olmaktan çıkmıştır. Dünyadaki tüm PR departmanlarının yüzde 65’i bulundukları ve şirket veya kurumların sosyal medya hesaplarından sorumludur.

 

 

2- PR Mesajlarının Kullanıcılar ile birlikte Oluşturulması

Facebook mesajları, Tweetler, Youtube videoları, Amazon Yorumları, Yelp incelemeleri, blog yayınları ve benzeri her şey, kontrol edemedğimiz ve kolektif olarak oluşturular mesajlardır. Halkla ilişkiler profesyonelleri için anahtar nokta; kişinin, kurumun veya şirketin bakış açısını PR perspektifi üzerinden bu sürece yerleştirmektir. Carl H. Botan ve Vincent Hazleton’un beraber yazdığı “Public Relations Theory II” adlı kitabında kaleme alınmış bir alıntı yapmak doğru olacaktır.

“Topluluk yaratımının (kolektif oluşturulan mesajlar), halkların kendi başlarına sergilerdiği bir duruş olduğu ve çoğunlukla halkla ilişkilerde kendi kendine yönlendirebilecek bir güce erişmesinin önümüzdeki on yıl içerisinde Halkla İlişkilerin Gelişim Teorisinin temelinde olacağından şüphemiz yok.”

 

Bunu PR mesajlarımı kontrol etmek için nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? Hedef kitlenizin proaktif bir erişime sahip olabilmesi için sosyal medya araçlarını kullanın ve kullanıcılar tarafından oluşturulan sosyal mesajlaşmayı izlemek için yenilikçi yöntemler ve gelişmiş araçlar kullanın.

 

3- Daimi İhtiyat (Sürekli Uyanıklık)

 

“Bir telefon görüşmesinde kuyrukta 29’uncu iseniz, bunu yanlızca siz ve size bekleyen kişi biliyor olacaktır. Ancak bunu tweetlerseniz, bilgi halka açık ve kolayca alınabilecek bir bilgi haline gelecektir. Örneğin şirketler bu denli basit bilgilerden bile oldukça haberdar hale gelmişlerdir.” -David Schenider (BBC Article on Social Complaints)

Yukarıdaki alıntı, sosyal medyadan kaynaklanan tüketici gücündeki değişimi (azalan) özetlemektedir. Facebook üzerinden yaptığınız herhangi bir şikayet veya yakınmanın kaç kişiye ulaşıp etkileyeceğini asla bilemezsiniz. Bu durum şirketlerin sosyal yardım programlarına yüksek standartlar koymalarının temel itici gücü haline gelmiştir.

Halkla ilişkiler uzmanı Matthew Royce’un belirttiği üzere, halkla ilişkilerin iki-yönlülüğü bu durum üzerinden dahada önemli ve etkin bir hale gelmiştir.

“Pr uzmanları artık markaları veya müşterileri hakkında istedikleri bilgileri yayarak başarılı olmayı bekleyemez. Tüketiciler ve gazeteciler asla “spam gönderilmemesini” ve problemlerine/isteklerine kişisel ve hızlı bir cevap almayı bekler hale gelmişlerdir.”

 

Bunu PR mesajlarımı kontrol etmek için nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? Sosyal medya üzerinden yapılan şikayerleri ve soruları hızlı bir şekilde izlemeyi ve yanıtlamayı planlamanız artık önem arz ediyor. Lithium Tech cevap vermeniz için 1 saat kadar vaktiniz olduğunuz savunurken, PR uzmanı Matthew Schwartz sadece “nanosaniye”leriniz olduğunu iddaa ediyor.

 

4- Hiperlokalize PR Mesajları (Hyperlocalized PR Messaging)

Facebook’ta bir kitleti hedeflerken kullanabileceğiniz bazı gelişmiş parametreler (Google AdWords için Metrikler) şunlar olabilir;

  • Behavior (Davranış)
  • Interests (İlgi Alanları)
  • Education (Eğitim Seviyesi)
  • Connections (Bağlantılar)

Tüm bu parametreler lokasyonel olarak incelenebilir olmakla beraber cinsiyet, yaş vb. geleneksel parametreler ile birlikte kullanıldığında etkili analiz araçları olabilmektedir. Twitter ve Google da sahip oldukları bilgilere göre aynı hizmetleri sunan hedefleme araçlara sahiptir.

Sosyal medyanın kitlesel olarak benimsenmesinden önce, şu anda olduğu gibi hedeflenmiş mesajlar göndermek asla mümkün değildi. Bu mesajların gelecekte daha da keskin bir şekilde hedeflenebilecek olması yadsınamaz bir gerçektir; belirli bölgelere ve işletmelere olan yakınlık üzerinden hedefleme seçenekleri kullanıma hazır olmak üzere. Bu denli hassas bir hedefleme detaylı PR kampanyalarını daha verimli ve sofistike kılacaktır.

 

Bunu PR mesajlarımı kontrol etmek için nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? Medya platformlarındaki segmentasyon araçlarını halkla ilişkiler plan ve kampanyalarınızda farklı taktikler ile kullanın.

 

5- Gazetecilerin Erişim ve Görüşleri

Sosyal medya insanları detaylı bir şekilde hedefleme imkanı sunmasının yanı sıra gazeticilere de farklı konularda etkili fikirler sunar.

“Sosyal medya gazeteciler için daha fazla bilgi edinmeyi kolaylaştırır.” -PRSA, ‘A study on the impact of social media on media relations’

Halkla ilişkiler uzmanı Mia Pearson sosyal medyanın; medya ilişkilerini anlamak, gazeteciliğin nabzını tutmak, kişisel ve mesleki çıkarlarını anlamak ve gayrı resmi olarak iletişime geçmek açısından değerli bir kaynak olduğunu belirtiyor.

 

Bunu PR mesajlarımı kontrol etmek için nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? Gazeticilerin yazdıklarını, hangi kaynaklara ihtiyaç duyduklarını ve şirketiniz/kurumunuz veya temsil ettiğiniz kişi ile hangi şekilde çalışmak istediklerini öğrenmek için sosyal medyayı kullanabilirsiniz.

 

6- Vatandaş Gazeteciliğinin Yükselişi (Citizen Journalism)

2006 yılında 3 milyon blog internette aktif haldeyken bu sayı 2013’te 152 milyona ulaştı. 2006’dan 2014’e kadar sosyal ve geleneksel medya üzerinde yapılan uzun araştırmalar sonucunda geleneksel medya kaynaklarının etkisinde kayda değer bir düşüş gözlemlendi.

“İnternetin yükselişi ile, Amerika’da 18-29 yaş aralığında yapılan bir araştırmaya göre araştırma popülasyonunun %71’i internet ana haber kaynağı olarak gösterdi ve bu oran giderek artmakta. Facebook vb. mecralarda yapılan haber paylaşımları ile habere erişim toplumsal ölçekte artış gösterdi ve tablet-mobil cihazlar Amerika’da haber okumak için kullanılmaya başlandı.”

Bloglardaki artışın bir sebebi olarak sosyal medya bir dağıtım kaynağı olarak görülebilir. Triberr gibi ağlar, küçük işletmelerin ve yayınların sosyal medyayı aktif ve efektif bir şekilde kullanarak hızlıca yükselebileceğini kanıtladı.

Bunu PR mesajlarımı kontrol etmek için nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? PR kampanyalarınızı ve planlarınızı yürütürken bloggerları es geçmeyin. Özellikle hedef kitlenize hitap eden ve sosyal dağılımı yüksek olan bloglar göz önünde bulundurulmalı.

 

Bu yazıda yapmak istediğim, sosyal medyanın bugünkü PR pratiklerini nasıl etkilediğini araştırmak ve PR’cıların sosyal medyanın getirdiği bu avantajları nasıl lehine kullanabileceğini konusunda bilgiler vermekti. Değişim öyle hızlı olmakta ki bu yazıyı 6 ay önce veya sonra yazmak arasında kayda değer değişimler gözlenebilir. İşte bu değişime ayak uydurmak günümüz PR’cısının en temel görevlerinden birisi olmalıdır.

 

Kaynak: https://www.cision.com/us/2014/09/6-ways-social-media-changed-public-relations/ by Jim Dougherty
Çeviri: Arda Ege Koçak