Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)” 2018 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre okulumuz, İstanbul Bilgi Üniversitesi en yüksek memnuniyet grubu olarak ifade edilen A+ grubunda yer alıyor.

109 devlet, 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26.000’in üzerinde öğrenciden veri toplayarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) üniversiteleri öğrencilerin tatminkarlık düzeylerine göre sıralıyor.

Eğitim-öğretim, yerleşke yaşamı, akademik destek, öğrenme kaynakları, mesleki gelişim fırsatları ve kurumun yönetsel unsurlarını içeren “genel memnuniyet” sıralamasına göre BİLGİ  tüm üniversiteler içinde 13., vakıf üniversiteleri içinde ise 7. Sırada yer alıyor.

Kaynak için tıklayın!