Nöroloji ve pazarlamanın birlikte kullanılmasına nöropazarlama diyoruz. Nöropazarlama buna ek olarak psikoloji ve sosyolojiden de yararlanabiliyor. Bu yöntem ile araştırmaya katılanların zihinlerindeki tepkiyi ölçebiliyoruz. Bunu yaparken kullanılan birçok ekipman ve yöntem bulunmakta.

Campbell’s Soup paket tasarımı için bu yönteme başvuran markalardan sadece bir tanesi. 2010 yılında Campbell’s Soup yeni bir tasarım seçeceklerini duyurdu. Amaçları satış artışı ve tüketicinin markayı daha çok benimsemesiydi. Çünkü markanın müşteriler tarafından ne kadar hatırlandığına dair çalışmalar başlattılar. Müşteriler rafta markayı görünce dikkatlerini çekmiyordu ve diğer çorba markalarına yöneliyorlardı.  2 yıl süren nöropazarlama çalışmalarının ardından yeni bir tasarım elde ettiler. Çalışmalara katılan katılımcılara önceden hazırlanmış birçok görsel gösterildi ve edinilen bilgilerle yeni paket tasarımı oluşmuş oldu.

C:\Users\LENOVA\Desktop\campbell_neuromarketing.jpg

Renk seçimi değiştirildi. Tüketicinin daha kolay ayırt edebileceği renkler kullanıldı. Çorba kasesinin üstüne tüten bir duman eklendi. Böylelikle çorba sıcak gözüktüğünde tüketici duygusal bağı çok daha kolay kuruyordu. Daha önce görselde yer alan kaşık çıkarıldı. Çünkü tüketiciler kaşığın gereksiz olduğunu düşündü ve hiçbir duygusal bağ kuramadı. Çorba kasesinin görünümü değiştirildi. Eyetracking denilen yöntem ile logonun tasarım üzerindeki yerine karar verildi. 

Gerçekten bilimsel olan bu çalışmalar sonucundan tüketicinin ne istediği anlaşılabiliyor. Tüketicinin ne söylediğini değil ne düşündüğünü görme imkanı tanıyor. Nöropazarlama bu yolla daha doğru ve etkili bir pazarlama biçimi sunuyor.

Kaynak için tıklayınız.