10 Ekim Dünya Evsizler Günü’nde, ulusal çapta faaliyetler düzenlenerek evsizlik sorunu ile ilgili farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Kamuoyu oluşturarak, evsiz insanların ihtiyaçlarına toplumun her kesimini kapsayacak şekilde dikkat çekmek amaçlanıyor. Ülkemizde de evsiz bireyler ile ilgili farkındalık yaratmak için en etkili şekilde faaliyet gösteren sivil toplum örgütünü araştırdığımız zaman, karşımıza Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN) çıkıyor. 2014 yılında platform olarak harekete geçen ve 2017 yılında kurumsallaşarak dernek olan ÇOTUN, faaliyete geçtiği günden beri bir gün bile aksatmadan İstanbul’un çeşitli noktalarında evsizlere gıda dağıtımı gerçekleştiriyor. Akşam saatlerinde, hazırlanan çorba ve yanında verilecek diğer gıdalar, gönüllüler tarafından paketleniyor ve dağıtılmak için yola çıkılıyor.

Dernek gıda dağıtımı ile asıl amacının karın doyurmak değil, evsiz bireyler ile iletişim kurarak onlarım topluma geri kazandırmak olduğunu vurguluyor. ÇOTUN, evsizlerin sorununun barınma değil barınamama olduğunu dile getiriyor. Her akşam onlarca gönüllüye evsizlik ile ilgili oryantasyon veren dernek,evsizlerin haklarını korumak ve onların sağlık, kimlik, barınma ve iş gibi ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele veriyor.

Hepimiz birer evsiz adayı olabiliriz. Şu an sokakta yaşayan insanlar, evsiz olarak dünyaya gelmedi. Hepsinin evsiz kalmadan önce bir sosyal hayatı vardı. ÇOTUN, tam bu noktada farkındalık yaratmaya çalışıyor. Derneğin amacı evsiz bireylerin sorunlarını dinleyebilmek için bir ortam oluşturmak. Çorbayı bir araç olarak kullanarak evsizlerle sohbet ediyorlar ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. ÇOTUN, bu yolla yüzlerce evsize yardım etti ve onları hayata geri kazandırdı. 

ÇOTUN hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

ÇOTUN Instagram sayfası için tıklayınız.