İletişim konusunda uzman sivil toplum örgütü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), Küresel Yeni Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya çapında sadece sağlık seferberliği değil aynı zamanda önemli savunma araçlarından biri olan stratejik kriz yönetimi ve doğru iletişimin gerekliliği üzerinde duruyor.

Modern yaşamın her alanını etkileyen Coronavirüs salgınında resmi verilere göre kriz yönetiminden daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu belirten TÜHİD, bilgi kirliliğinden uzak doğru bir iletişimle iş birliği ve dayanışma içerisinde mücadelenin öneminden bahsediyor. Günümüze kadar tüm gelişmeleri değerlendirip halkla ilişkiler profesyonelleri ile tüm toplum ve kurumlar için salgınla mücadele kapsamında dikkate alınması gereken tavsiyeler paylaştılar.

İletişim Danışmanlarına Tavsiyeler

 • Bilimsel kaynaklı doğru bilgi iletişimi bu süreçte en kritik faktördür.
 • Karamsar bir iletişim dili tercih edilmemeli, içeriklere her zamankinden daha fazla dikkat edilmelidir.  Hedef kitlede ’’korku’’ duygusu beslenmemelidir.
 • Coronavirüs özelinde en kötü senaryoları içeren kriz iletişim planları hazırlanmış olmalıdır.
 • Gündem takip edilmeli, müşteri paydaşları ile iletişim sürecine destek olunmalıdır.
 • İletişimciler bilimsel sağlık okuryazarlıklarını geliştirmelidir.
 • Bireylerin yaşamsal sorumluluklarını vurgulayan içerikler üretilmelidir.
 • Kamuoyu için yanlış bilgi daha çok belirsizlik ve korkuya neden olur.
 • Haberler mutlaka güvenilir kaynaklardan alınmalı, kaynak belirtilmelidir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir ve doğru kaynakların bilgileri kullanılmalıdır.
 • Doğru bilgi iletişimi hızlı olmaktan daha önemlidir. Gerçekler korkutucu da olsa belirsizlikten daha iyidir.
 • Şeffaf, empatik, duyarlı ve tutalı bir iletişim dili kullanılmalıdır. Şeffaflık güveni artırır, paniği azaltır.
 • Sorumluluk, katılım ve şeffaflık mekanizmaları güvenin inşası ve sürdürülmesi açısından çok önemlidir.
 • Sürekli ve kesintisiz bilgi akışı iyi veya kötü spekülasyonların ve paniğin önlenmesine yardımcı olur.
 • İletişimciler ve politika yapıcılar arasında samimi bir güven ilişkisi kurulması çok önemlidir.
 • ‘’İletişim sürveyansı’’ olarak da adlandırılan toplumun özgün risklerle ilgili inanç, görüş ve bilgilerini anlamak iletişimcinin en önemli görevlerinden birisidir.

Kurumlara Tavsiyeler

 • Dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımları öncelikli olmalıdır.
 • Şirketler ekonomik kayıp yaşasalar da başta çalışanları olmak üzere toplumun ihtiyaçlarını daha fazla desteklemelidir.
 • Paydaş ilişkileri güçlendirilmelidir.
 • Şirketler, çalışanların güvenliğine ve sağlığına önem vermeli ve bunu görünür kılmalıdır.
 • Home-office çalışan birimlerde çalışanlar için tüm önlemler alınmalı ve iyi bir iletişim kurulmalıdır.
 • Şirketlerin önümüzdeki birkaç ay boyunca pazarlama stratejilerini sağlık odaklı geliştirmeleri faydalı olacaktır.
 • İş liderleri çalışanları ve toplumu özellikle zihinsel sağlığı teşvik etmeli, finansal güvenliği sağlamalı ve küçük işletmeleri desteklemelidir.

Kaynaklar:

http://www.tuhid.org/tuhidden-covid-19-salginina-karsi-mucadelede-iletisim-uzmanlarina-kurumlara-halka-ve-kamuoyuna-cagri.html