Coronavirüsü salgını tüm dünyaya yayıldığından beri hayatımızı ve birçok alışkanlığımızı değiştirmiştir. Global Web Index’in A.B.D ve İngiltere’den 16-64 yaş arası  4 bin internet kullanıcısı ile gerçekleştirdiği araştırması COVID-19 salgınıyla birlikte medya tüketiminin nasıl değiştiğini ortaya koymayı hedefliyor.

 

Global Web Index gerçekleştirdiği bu araştırmada medya kanalının kullanımının ne oranda arttığını detaylarla iletiyor.

X Kuşağı 

X kuşağı diğer iki kuşaktan farklı olarak en çok televizyon izleme oranlarının artış gösterdiği kuşak olmuştur. Televizyon izleme oranı %45 onu takip eden %38’lik oran ile online tv ve radyolar olduğunu gösteriyor. Online basın ve online müzik kanalları ise sırasıyla %31 ve %27 oranında belirlenmiştir. Medya kanallarını en tüketim artışını yaşayan medya kanalı olarak belirleniyor. X kuşağında gözlemlenen önemli karakteristiklerden biri diğer kuşaklarla kıyaslandığında televizyon izleme oranı en çok artan kuşak olarak öne çıkması oldu. X kuşağı televizyon içeriği tüketiminin yanı sıra online mecralardan da film dizi izlemeye devam ediyor.

Y Kuşağı 

Y kuşağında ise online videolar, online yayın kanalları ve basın kullanım sırası ile  %44 %41 ve %36 oranında artış gösterirken son sırada %35 ile televizyon ve online müzik kanalları yer alıyor. Video oyunlarında Z Kuşağına karşın  daha az olan %31 oranında bir artış göstermiştir. Online canlı yayınlar %30 ve radyoda ise %26 oran gözlemlenmiştir. Y kuşağının medya kullanım alışkanlıklarında en büyük farklılık tek bir platform tercih etmelerindense birçok farklı platformları da denemeleri olmuştur.

Z Kuşağı

Z kuşağı bilindiği üzere teknoloji ile doğan büyüyen bir kuşaktır. Z kuşağı salgın sonrasında %51 ile online video izleme oranına sahiptir. Onu takip eden %38 oran ile Netflix gibi online yayın kanallarından içerikler izliyor. Arkasından %38 oran ile video oyunları yer alıyor. Spotify gibi müzik dinleme mecraları ise %26’lık bir oran ile artış gösteriyor. Televizyon izleme oranı yüzde 24, online basın kaynaklarına erişim yüzde 21, kitap okuma oranı ise yüzde 18’lik bir artış gösteriyor. Altıncı en çok kullanılan medya platformlarını yüzde 17’lik bir oranla online canlı yayın ve radyo paylaşırken yüzde 11’lik kullanım artışıyla podcastler sekizinci sırada yer alıyor. Sonuç olarak salgından sonra en çok medya kanallarını kullanan Z kuşağı olarak görülüyor.

Boomer

Boomer’lar da araştırmada medya kullanımı alışkanlıklarının en an değiştiren kuşak olarak önce çıkıyor. Birinci sırada %42’lik bir artış ile televizyon bulunurken büyük bir farkla medya kullanım alışkanlıklarının artmadığı belirlenmişti. Boomer’ların oranı %24 ile online  yayın kanalları %21 oranında is yayın kanalları yer alıyor. Kitap okumak, online müzik kanalları ve online videolar sırasıyla yüzde 13, yüzde 12 ve yüzde 11 oranlarında artış gösterirken video oyunlarının oynanma artışı yüzde 10 oldu. Ayrıca Boomer’ların % 4 ile tüketmeyi en az arttırdıkları mecra podcast’ler oldu.

Kaynak için Tıklayınız