Koronavirüs tüketim şekillerini dönüştürürken, müşteriler ile marka arasındaki iletişimi de etkiliyor. Dijitale kayan harcama alışkanlıkları, müşteriler için mağaza gezme, ürün görme ve satın alma şekline indirgenebilecek süreci çok daha kompleks bir hale getiriyor. Bu durum da markalar ve pazarlama uzmanları tarafından duruma uygun süreçler geliştirilmesini gerektiriyor.

Dijital kanallar üzerinden satın alma yapan tüketiciler için öncelikle marka ve ürüne dikkat çekilmesi gerekiyor. Bu noktada çok farklı alternatif sahibi olan müşterilerin ürünü algılaması ve ilgi duyması gerekiyor. Bu noktadan sonra ürün ile ilgili internet üzerinden araştırma gerçekleştiriliyor ve özellikle farklı kullanıcıların ürün üzerine yaptığı yorumlar önemli bir geri bildirim mekanizması sağlıyor. 

Müşteriler doğrudan mağazaya gidip satın alma yapmak yerine ön hazırlıklı bir şekilde mağazaya gittiğinde veya dijital kanalı kullandığında, aslında satış ekiplerine çok daha az görev düşüyor ve etkileri azalıyor. Bu noktada daha verimli bir marka yapısı kurmak adına markaların dijital kaynaklarına yatırım yaparak kendilerini rekabette öne çıkaracak deneyim kurgusunu sağlaması gerekiyor.

Kaynak: https://www.marketingweek.com/radical-changes-customer-journeys-coronavirus/