Sosyal bilimler alanında hakemli bir dergi olan REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi yayın hayatına başladı. Dergi, “küresel olarak akademik alanın daraldığı, sosyal bilimlerin ‘ikincil’ olarak görüldüğü, ‘gerçek’ ötesi tartışmalarının ve bilim karşıtlığının yaygınlaştığı bir dönemde; eleştirel bir bakış açısına sahip çalışmalara yer verecek, kendini daimi olarak  “öğrenci” gören tüm araştırmacıların, akademisyenlerin çalışmalarını özgürce kamuoyuyla paylaşacağı bir ortam oluşturmayı” hedefliyor.

Yılda üç kez Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yayımlanan ve açık erişim politikasını destekleyen REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi,  kamuoyunda serbestçe araştırma yapmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğini açık erişim sunuyor.

Dergiyi okumak için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.