Unilever, 2025 yılına kadar kullandığı plastik ambalaj miktarını 100.000 tonun üzerinde azaltacağını ve (tüketici sonrası) geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artırarak toplam birincil plastik kullanımını yarı yarıya indireceğini belirten bir taahhüt vererek ürün portföyü kapsamında kullandığı plastik miktarını bu ölçüde azaltacağını belirten ilk şirket olmuştu. Toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen ve geçtiğimiz mart ayında global yönetiminde cinsiyet dengesine ulaşma hedefini de tamamlayan Unilever, sürdülebilir ambalaj hedeflerinde de ilerleme kaydediyor. 

Geçen sene verdikleri taahhüdün ardından, Coronavirüs’ün yarattığı zorluklara rağmen bu sene içerisinde kaydedilen ilerlemeler şu şekilde:

  • Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanımı (PCR) yaklaşık 75.000 ton arttı. Bu rakam şirketin toplam plastik ayak izi miktarının %10’undan fazlasına denk geliyor. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında PCR kullanımında önemli bir artış gözlemleniyor. Bu oran sürdürülebilirse 2025 yılına kadar vadettikleri hedefe ulaşmaları bekleniyor. Önümüzdeki 12 ay içinde ise mevcut PCR kullanımını iki katına çıkarmayı hedefliyorlar.
  • Şirket ayrıca yılda yaklaşık 4.500 ton plastik tasarrufunun gerçekleştirilmesini sağlayacak geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilen dondurma kabı inovasyonunu hayata geçirdi ve bu sayede net plastik kullanımını açıkça azaltmayı başardı.

Unilever Ceo’su Alan Jope, “Tüketip atma kültürü ve tüketip atma iş modeli, hayatlarımızda hüküm sürmeye ve gezegenimize zarar vermeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, koşullar her ne kadar zorlayıcı olsa da plastik kirliliğini göz ardı edemeyiz. Bu nedenle gerek bizim gerekse içinde yer aldığımız endüstrimizin bu alanda ilerleme kaydetmesi, kullanılan plastik miktarını azaltmaya devam etmesi ve hızlı bir şekilde döngüsel ekonomiye geçmemiz oldukça önemli.” şeklinde konuştu.

Unilever Türkiye ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ise global hedefler doğrultusunda atılan adımlar hakkında şunları söyledi: “Mart ayından itibaren tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkileyen pandemi nedeniyle plastik konusundaki hedeflerimizi gerçekleştirmek daha da zorlaştı. Bazı alanlarda kısmi duraklamalar oldu, ancak tüm bunlara rağmen hedeflerimizin içeriği ve zamanlaması değişmedi. Unilever Türkiye olarak plastik kullanımımızı %11 azaltmayı başardık. Daha iyi plastik, daha az plastik ve plastiksiz çözümler yaklaşımıyla geliştirdiğimiz inovasyonlarımızı raflara taşımaya ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.

Knorr markamızla ‘Dünyanın ilk geri dönüştürülebilir çorba ambalajını’ üretmeyi başardık. Ayrıca Türkiye’de döngüsel ekonominin geliştirilmesi için de öncü oluyoruz. Yeni ve modern bir geri dönüştürülmüş plastik işleme (PCR) tesisinin sıfırdan kurulmasına katkı sunduk. Plastiğin atık olarak çevreye bırakılmaması için İş Dünyası İçin Plastik Girişimi’nin ilk imzacılarından birisi olduk. Taahhütlerimizin arkasında durmaya devam ediyoruz.”

Kaynak için tıklayınız.