Marka haberciliği, kurumların kendileri ile ilgili bilgileri birinci elden sundukları bir kitle iletişim yöntemidir. Halkla ilişkiler altında sunulan bu perspektif, marka ile ilgili bilgi kirliliğini engellemek ve paydaşlara daha detaylı ve doğru haber sunabilmeyi amaçlamaktadır. Medyanın her geçen gün daha da karmaşıklaşması ve bilgi kirliliğinin artması nedeniyle pek çok marka hakkında yanlış bilgiler oluşmaktadır. Marka haberciliği de bunu engellemek adına daha doğru bir iletişim yöntemi olarak sunulmaktadır.

Marka haberciliği yalnızca yanlış bilgiye karşı değil, yeni bilgilerin sağlanması için de kullanılmaktadır. Bültenler, e-mailing, basılı içerikler gibi düzenli yöntemler ile müşteriler ile iletişimi artıran bu yöntem ile dış basınınsorunlu yönleri de engellenmiş olacaktır. Aslında marka haberciliği farklı formatlarda uzun süredir uygulanmaktadır. Şirketlerin advertorial içerikler vermesi gibi yöntemler reklam ile iç içe geçen bir habercilik kaynağı oluşturmuştur. Ancak günümüzde dijitalleşmenin verdiği imkanlar ile doğrudan müşteri etkileşimi daha uygun hale gelmiştir. Bu nedenle marka haberciliği de gelişmektedir.

Şirketlerin kendilerine ait güçlü iletişim mecralarına sahip olmaları, marka haberciliği açısında önemlidir. Özellikle yalan haberlerin engellenmesi konusunda, online mecralar hızlı ve erişilebilir bilgi kaynakları yaratmaktadır. Örneğin bir müşteri, tüketim yaptığı marka ile ilgili haber gördüğünde bunun karşılığını hemen kurum mecralarında bulabilmeli ve yanlış haber yayılmadan önlenebilmelidir. Bu tip engelleyici etkisi nedeni ile markaların kendi habercilik kanallarına yatırım yapmaları gereklidir.

Kaynak: https://www.prdaily.com/why-and-how-companies-are-turning-to-brand-journalism/