Etkili bir halkla ilişkiler kampanyası , bir markanın genel imajı ve itibarı üzerinde uzun süreli bir etkiye sahip olabilir.

Yapılan kampanyalar markanın imajı için çok önemlidir. Kampanya iyi planlanmış ise bir kampanya satış arttırabilir ve de en önemlisi medyanın dikkatini çekebilir. Kampanyayı düzenlerken etkili bir şekle dönüşmesi için bazı ipuçları vardır.

Birincisi,  bir markanın neyi başarmaya çalıştığını belirtmektir. Bunlar örnek olarak satışları arttırmak veya olumlu ilişkiler kurmak olabilir.

İkincisi markanın kitlesini belirtmesidir.Başarılı bir kampanya yürütmek için uygun bir hedef kitlenin belirlenmesi çok önemlidir.

Üçüncüsü kitleye özgü bir açı kabul etmek. bir marka üyeleri tarafından sorulan soruları gözden geçirmesi iyi bir açı yaratmasında yardımcı olabilir.

Dördüncüsü, doğru platformu seçmek çok önemlidir. Bir endüstrideki popüler kampanyalar dijital pazarlamayı tercih ederken,  belirli bir kampanya baskı ortamına daha uygun olabilir.

Beşincisi, bir kampanya kitleye  uygun bir mesaj oluşturmalıdır. Basın bültenleri tercih edildiğinde, benzer mesajı iletmek için hikaye anlatımı kullanan bir basın bülteni hazırlamak önemlidir.

Altıncısı, sosyal medya erişiminin olması. Medya kuruluşlarının sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğundan, bu tür sosyal paylaşımlar bir kampanyanın başarısını artırabilir.

https://blog.hubspot.com/marketing/pr-campaign-tips