How Google's union plans to build a space for worker activism - Business  Insider

Dünya’nın en büyük teknoloji firmalarından olan Google’da çalışanlar iş koşullarını iyileştirmek adına sendika kurdu. Alphabet Çalışan Sendikası adını alan bu örgüt, şirketin çalışanlara karşı daha iyi bir ortam ve şartlar sunması adına çalışmalar yürüteceğini açıkladı. Dünyada 120 binin üzerinde çalışanı olan Google’da farklı ülkelerde farklı çalışan uygulamaları yürütüldüğü görülüyor. Ancak, şirketin San Francisco’da bulunan merkezinde çalışan 400 mühendis, kendilerine daha yoğun bir çalışma ortamı sağlandığını ve bu şartlarda iyileşme ve eşitlik ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Firmanın üst düzey çalışanlarının da yer aldığı sendika, Ocak 2021 itibari ile faaliyete geçti ve öncelikli olarak San Francisco ofisinde yaşanan maaş, sömürü ve etik konularında çalışmalar yürüteceğini açıkladı. Google’ın merkez ofisinde çalışan kişilerin, şirketin beyin takımı olduğu biliniyor ve şirket içerisinde en yüksek maaşlara sahip oldukları belirtiliyor. Ancak çalışanlar üzerinde yoğun bir baskı bulunduğu ve bu nedenle özel hayat ile iş hayatı arasında denge kurulamadığı söyleniyor.

Google firmasından yapılan açıklamada, çalışanların sendikalaşmasının desteklendiği belirtiliyor. Firma, çalışanların bu tür organizasyonlar kurmakta özgür olduğunu, şirketin daha iyi bir işveren olması için olumlu bir gelişme olduğunu vurguluyor. Genel işveren davranışının aksine, Google bu yaklaşımı ile sendika ile doğru bir ilişki kurarak, çalışanlarının motivasyonunun artıracağını gösteriyor.

Kaynak İçin Tıklayın.