11 Tips for Effective Employee Communication | PrimePay

Geçmiş yıllarda şirketlerin siyasileşmesi genellikle olumsuz bir durum olarak görülmekteydi. Çünkü bu durum, şirketin devlet ile olan ilişkilerinde sorunlara neden olabilmekteydi ve bu nedenle kurumlar ve kurumları temsil eden kişiler siyasi görüşlerini paylaşmaktan da uzak dururdu. Ancak yeni neslin net siyasi tutumları ve kurumları ile kendilerini bir olarak görmeleri, şirketlerin siyasi görüşlere sahip olmasını ve bunu da belirgin biçimde savunmasını gerektirdi.

Kurumların siyasi tutum sergilemesi bir ideolojiyi desteklemekten çok toplum için doğru veya yanlış olduğu düşünülen davranışlara karşı tutum almasını temsil ediyor. Y ve Z jenerasyonları toplumsal konularda daha aktif tavır takınıyor, bu nedenle kurumlarının da aktivizm faaliyetlerini destekleyici olmasını istiyor. Örneğin, LGBTİ hakları, ırk veya cinsiyet ayrımcılıklara karşı tavırlarda net olunması isteniyor. Bu durum da şirketleri farklı açılardan baskı altına alıyor.

Siyasi görüşlerin paylaşıldığı durumlarda şirketler kendi içerisinde tepkilere neden oluyor. Çünkü çalışanlar şirketi kendilerine yakın hissetmiyor ve çalışan-kurum ilişkisi zedeleniyor. Diğer taraftan ise siyasi alan ve müşteriler ile çatışma durumu ortaya çıkabiliyor. Her konuda zıt görüşler olduğu gibi genel geçer olaylarda siyasi tutum almak, şirketlerin dışarıdan ters tepkiler almasına da neden oluyor. Bu nedenle kurumun hem içeride hem de dışarıda doğru temsil edilmesi için ciddi bir halkla ilişkiler planlaması gerekiyor. Bu planlama içerisinde şirketin hangi konularda taraf olacağı, hangi konulardan uzak duracağı, açıklamalarında hangi tonu sahipleneceği ve ne ölçüde müdahil olacağı gibi faktörler öne çıkıyor. Doğru bir denge ile kurgulanan iletişim çalışmaları, içeride çalışanların mutsuzluğunu engelleyip, onların motivasyonunu artırıyor, ayrıca, dışarıdan gelecek yoğun tepkileri de engelliyor. Bu nedenle, kurumların siyasi iletişimlerinin farklı parametreler göz önünde bulundurularak hesaplanmak zorunda ve profesyonel bir bakış açısı ile değerlendirilmeli.

Kaynak İçin Tıklayın.