Çevrimiçi içeriğiniz, tüketicilerin çok çeşitli deneyimlerini ve ihtiyaçlarını gerçekten kapsıyor mu?

Engelliler için daha kapsayıcı bir dijital dünya vaadine rağmen, düşüncesizlik ve hareketsizlik, bazı demografik bilgilerin içeriğinizin tam deneyimini almasını engelleyebilir. Current Global ve Magna’nın araştırmasına göre, her yaştan 285 milyon insan görme engelli ve 466 milyon insan bir çeşit işitme kaybı ile yaşayan dünyanın% 15’inde bir engele sahip. Dahası, engellilik oranı nüfus yaşlandıkça daha da artabilir (tüm körlerin% 85’i 50 yaşın üzerindedir). Yine de, engelli insanlar çevrimiçi içeriğin düzenli tüketicileridir ve erişilebilirlik araçları sunmadaki başarısızlıklar, büyük grupları konuşmanın dışında bırakabilir.

Özellikle dijital içerik için erişilebilirliğin geciktiği bir alan, sosyal medya platformlarında. Engelli katılımcıların yüzde yirmisi, sosyal medyanın, özellikle Reddit, LinkedIn ve Twitter gibi görsel olmayan platformların kullanımının zor olduğunu söyledi.

Sosyal medya, ne tür bir erişilebilirlik sorunuyla karşı karşıya kaldıklarına bakılmaksızın, engelli insanlar için zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Sosyal medya özellikle konuşma engelli kullanıcılar için zordur, ancak aynı zamanda görme ve işitme engelli ve bilişsel engelli kişiler için de engeller oluşturmaktadır.

Engelli kullanıcıların yardımcı araçlara erişimi olsa bile, içerik tasarımı yine de sorun yaratabilir ve kafa karıştırıcı veya erişilemez olabilir.

Current Global’in raporu ayrıca, kurumların içerik erişilebilirliği söz konusu olduğunda beklentileri iyileştirdiğini gösteren puan kartlarını çok fazla okumaya karşı markaları uyarıyor. Basitçe, bu beklentiler oldukça düşük olabilir.

Erişilebilirliği benimsemeyen markalar için, özellikle de marka itibarı söz konusu olduğunda genç tüketicilerde gerçek riskler var.

Kaynak için tıklayınız.