Buyer personas denilen ve müşteri profilleri olarak bildiğimiz kavram, şirketlerin ve markaların kendi müşteri profillerini elde ettikleri verilerden yola çıkarak oluşturulan, müşterileri tanımaya odaklı bir kavramdır. Bildiğimiz gibi artık markaların amacı sadece kar odaklı satış yapma alışkanlıklarından daha çok, müşterilerin iç görülerine odaklanarak onların bu mal ve hizmetlerden yararlandıkları deneyimleri anlamlı kılmaktır. Birçok rakip şirketin var olması ve sektörlerin günümüzdeki çeşitliliği sebebiyle her müşteri profili birçok demografik özelliklere göre şekillenir.

Yaş, cinsiyet, meslek, kariyer hedefleri, onları motive eden alışkanlıklar, karakteristik davranışlar buyer persona (müşteri profilleri) oluşturmada en önemli unsurlardır. Şirketler personaları belirlemek için 4 tane personadan yararlanabilirler. Bunlar; hedefe yönelik persona, rol tabanlı persona, bağlayıcı persona ve kurgusal personalardır. Örneğin, bir otomativ sektörünün oluşturacağı buyer personaya bakacak olursak, ideal müşterilerin belirlenmesi için ilk olarak arabalara ilgi duyan müşteri profilleri oluşturulur. Yaş ve cinsiyet baz alınarak müşteri profilleri daha spesifik hale getirilir ve bu profiller gelir durumu, hobiler, sevdikleri renk, tercih edecekleri marka gibi kategoriler üzerinden değerlendirilir.

Buyer Personas Neden Önemlidir?

Marka ve şirketlerin hedef kitle ve müşterilerine ulaşmasında buyer personas çok önemli bir rol oynar. Buyer persona oluşturan kurumlar hedef kitlelerini tanıyarak nasıl bir pazarlama stratejisi geliştireceklerini belirlerler. Belirlemiş oldukları buyer personas markaların müşterilerini tanımalarını sağladığı için satış ve hizmet konusunda da başarıya ulaşmalarını sağlar. Olası bir müşterinin nelerden hoşlandığını bilmek, özellikle e-ticaretin de çok yaygın olduğu bu dönemde müşterilerin karşılarına onların verilerine göre ürün ve hizmetleri çıkararak dikkatlerini çekmeye yarar. Müşterisini tanımayan ve hedef kitleye hitap edemeyen markaların satış yapması ve hizmet sunması diğer markalara göre daha başarısız olur.

Hizmetler müşterilerin özel ve kişisel ihtiyaçlarına göre uygulandığında markaların tercih edilebilirliği de artar. Çok genel bir şekilde belirtmek gerekirse, 20 yaşındaki bir insan ile 55 yaşındaki bir insanın ihtiyaçları, hoşlandıkları, motivasyonları ve gelir durumu aynı olmayabilir. Adım adım etkili bir persona oluşturmada ise önemli olanlar, kitle araştırmasının kesinlikle detaylı yapılması, potansiyel müşterilerin olası sorunlarının tanımlanması ve müşterilerin hedeflerinin belirlenmesi önemlidir.

Kaynak: https://earnado.com/tr/hedef-kitle-persona-olusturma-ornekleri/