Teknoloji ve Hukuk Atölyesi, mühendisliğin hukukla buluştuğu başlıca alan olan patent korumasına mercek tutuyor. Toplantıların her birinde, bir buluşun patentlenerek korunmasına ilişkin hem temel hem de güncel sorular gündeme taşınıyor. Bu sorular, çoğunluğu, mühendislik eğitiminin ardından bu alana yönelmiş profesyonellerden oluşan konuşmacılarca yanıtlanıyor. Böylelikle, patentlenebilir teknolojilerin özelliklerinin ve bu alandaki fırsatların konuşulup, tartışılabileceği ve yeni fikirlerin tohumlarının atılabileceği bir dostane ortam oluşturulması amaçlanıyor. İkişer hafta arayla, dört oturum şeklinde gerçekleştireceğimiz Teknoloji ve Hukuk Atölyesi’nin 3. oturumuna katılımınızdan onur duyarız.

Tarih: 14 Haziran 2021, Pazartesi

Saat: 19.00 – 21.00

Zoom