5N1K ile Etkinlik Yönetimi – Hakan Türkkuşu 

Bu kitap, tıpkı bir insan ya da etkinlik gibi. Aynı yaşam gibi, doğrular ile birlikte yanlışlar da var içinde. İyi olan ile kötü yanyanadır. Başarı ile başarısızlık kardeş gibidir. Sevinç ile hüzün de birbirini tamamlamaktadır.

Genel çerçevesi her ne kadar deneyimlere dayalı bir meslek yayım olarak çizilmiş olsa da kitaptaki esas amaç; okuyanın yazılanlardan ve hatta satır aralarından ders çıkartmasıdır. Ezber olmadan bilgilenmek içindir. Bu sebepledir ki incelemekte olduğunuz bu kitaptan, her ne kadar gençler için yazılmış olsa da öğrenmeyi sevenler de istifade edebilir.

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Hakan Türkkuşu kimdir?

11 Nisan 1963 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı, 1981 yılında Bursa Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Aynı yılİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni kazandı, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 85 not ortalaması ile 1985 yılında mezun oldu. Eğitimi sırasında ilgi duyduğu gazetecilik mesleğine odaklandı ve öğrencilik yıllarında sırasıyla THA – Türk Haberler Ajansı, Nokta dergisi, Milliyet gazetesinde çalıştı.

 Kurucusu olduğu Türkiye’nin ilk markaya özel haber ajansı www.sanalhabermerkezi.com ile içerik sağlayan Associate Editors için yazmayı sürdürüyor.

İnsan Kaynaklarında Yeni Bir Pozisyon Mutluluk Müdürü – Oğuz Erdoğan, Güldeniz Akduman 

Mutluluk Müdürü fikri, adı konulmadan, 2010 yılı başlarında filizlenmeye başladı. Her yıl 40-50 mağaza açarak binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir firmanın İnsan Kaynakları departmanı olarak çalışan mutluluğunu sürekli gündeminde tutacak bir bölüme ihtiyaç vardı. Bu düşüncemizi ilk önce organizasyon şemasına bir kutucuk ilave ederek somutlaştırdık.

2011 yılı başında yıllık hedeflerimizi paylaştığımız bir toplantıda 2012 yılında hayata geçirmek istediğimiz organizasyon şemasını yöneticilerle paylaşınca ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gördük. İçi henüz doldurulmamış bile olsa sadece mutluluktan sorumlu olacak bir bölümün kurulacağı haberi yöneticiler tarafından çok olumlu karşılanmıştı.

Dünya’da mutluluktan sorumlu başkanların olduğunu biliyorduk ama bu ülkemiz için henüz çok uzak kavramlardı. Bu konularda fikir alışverişinde bulunduğumuz danışmanlar oldu. Onların düşüncesi bizim kurguladığımızdan biraz daha farklıydı. Çalışanların %5’inin şirketleri başarıya götürecek yeteneklerden oluştuğu ve bunları kurumda tutacak İngilizce karşılığı Chief Happiness Officer olan Mutluluktan Sorumlu Başkandan bahsediliyordu.

Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır, sözüne olan inancımız nedeniyle bu fikir bize çok uygun gelmedi. Her bir çalışanımız bizim için çok önemliydi ve mutlu olarak çalışmayı hak ediyordu. Dolayısıyla kuracağımız bölüm herkesi ve çalışan mutluluğunu etkileyen her şeyi kapsayacak şekilde tasarlanmalıydı.

Çok önemli bir konu da bu pozisyona gelecek yöneticinin kişilik özellikleriydi. Şubat 2011’de bir üniversitede yapılan zirve puzzle’ın eksik parçasının tamamlanmasını sağlamıştı. Mutluluk Müdürümüzle tanışmıştık.

Bu tesadüfi karşılaşma bize projeyi öne çekme fırsatı verdi. Nisan 2011 ‘de çalışmalarımıza başladık. Bu kitapta o günden bugüne Mutluluk Müdürü’nün yaptığı çalışmaları örnekleri ile bulacaksınız. Bizim için keyifli bir çalışma oldu. Umarız aynı keyfi okurlarımız da alır. Bu kitaptan esinlenerek yapılacak bir çalışma ile bir şirketin veya bir çalışanın mutluluğuna küçük bir katkı sağlayabilirsek bu bize yeterli olacaktır. (Tanıtım Bültenin’den)

 Oğuz Erdoğan kimdir? 

Oğuz Erdoğan, İş Dünyası, İş Yönetimi, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. 

Başlıca kitapları alfabetik sırayla;Mutluluk Müdürü, İşte Mülakat olarak sayılabilir.


Toplumsal Değişme ve Halkla İlişkiler Kadının Gelişimi Üzerine Bir Araştırma – Berrin Balay TUNCER 

Halkla ilişkilerin günümüzde giderek işlevi ve sorumluluğu artmaktadır. Örgütlerin değişen dünyaya uyumlanmak ve yapısal dönüşümlerini gerçekleştirmek için ciddi çaba göstermeleri gerekmektedir.

Halkla ilişkiler politikaları örgütleri, bireyleri bu hızlı değişimin küreselleşmenin krizlerinden koruyarak sürekli kendini yenileyen, öğrenen örgütler, bireyler yaratma çabasına dönük olmak zorundadır. Halkla ilişkilerin toplumsal değişme aracı olarak yöntem ve araçlarının kullanılması giderek derinleşen kriz dönemlerinde önemli rol oynamaktadır.

Değişme süreklidir ve engellenemez. Ancak her değişim sancılıdır. Halkla ilişkiler değişim sürecinin bir tampon mekanizması olabilir. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük derin yoksulluk yaşayan alt sınıftaki kadınların ve ailelerin bu değişimi toplum merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi hızlı, sancısız ve gelişmeye dönük olmasını sağlayan önemli etkenlerden biridir.

Berrin Balay Tuncer

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü’nde lisans ve Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin organizasyonunda, 2. ve 6. festivalde yönetmen olarak rol aldı. 1993 yılından beri ODTÜ-GİSAM’da (Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi) yapımcı olarak çalışıyor.

Halkla İlişkiler Yönetiminde Güncel Konular – Yrd. Dç. Dr. Tuğçe Gürel Boran 

“Halkla İlişkiler Meslek Etiği” Konusundaki Algılarına Yönelik Bir Araştırma” başlığını taşıyan çalışma da Gürel, halkla ilişkiler mesleğinde etik konusuna yönelik geniş bir literatür taramasının ardından Türkiye’deki halkla ilişkiler profesyonellerinin (kurum, ajans, akademisyen) mevcut meslek etik algılarını ve gelecek öngörülerini ortaya koyan bir çalışma hazırlamıştır.

“ Dijital Çağda Yeni Bir Halkla İlişkiler Pratiği: “Fısıltıyla Halkla İlişkiler Yapmak ya da PR 2.0” başlığını taşımaktadır. Batı bu makalede; günümüzde, çift yönlü iletişim modeli içinde aktarılan, marka değerinin tüketici tarafından deneyimlenmesiyle tüketicilerin markaların gönüllü elçisi haline getirildiği bir süreçten bahsetmektedir. Makale, marka sadakati yaratma amacının tam da bu noktasında, dünyada iletişim sektörü için yeni bir soluk durumunda olan ‘Buzz 2.0’ ve ‘PR 2.0’a odaklanmaktadır. Uğur Batı, sosyal ağların, blogların ve diğer web 2.0 unsurlarının kullanılarak markaların internetteki bilinirliğinin ve itibarının arttırılmasını amaçlayan yeni nesil bir halkla ilişkiler yöntemini incelemektedir. Batı, gerçekleştirdiği literatür taramasının ardından, konusuna ilişkin bir araştırmayı okuyuculara sunmaktadır.

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi Empati – Yıldız Dilek Ertürk 

Bu kitap, halkla ilişkiler alanı çalışma birimlerinin, empati ile buluşma noktalarına ait farklı kalemlerden çıkmış yazıları içermektedir. Reklam, sosyal sorumluluk, tüketim, kurumsal iletişim, yönetim, liderlik, iş yerinde taciz, kamusal alan, hedef kitle, basınla ilişkiler, sanat, adalet, grup iletişimi gibi anahtar kelimeler, empati bağlamında işlenerek yazıların içeriğine temel oluşturmuştur. 

Bu yazılar, açıklayıcı ve eleştirel bakışlarıyla, iletişimin empati öznesini halkla ilişkilerle ilgili kavramlarla biraraya getirerek, Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi: Empati başlığı altında kaleme alınmıştır. Kişilerarası iletişimin vazgeçilmez kavramlarından biri olan empati, halkla ilişkiler uygulamaları açısından ele alındığında, bir insanın ya da kurumun, hedef kitlesiyle, ortak paydalarda buluşabilmesi için onları anlama çabası olarak açıklanmaktadır. 

Hedef kitleyi iyi tanımak, analiz etmek… Bu empati mi oluyor? Empati kurmak bir zorunluluk mu? Halkla iliş–kiler denildiğinde empati şart mı? Çevremizle, daha iyi anlaşabilmek, iyi iletişim kurabilmek, ortak paydalarda buluşabilmek adına empati mi yapıyoruz?… Bu kitapla empati adına bildiklerinizi, bilmediklerinizle harmanlayarak, halkla ilişkilere bakışınızı gözden geçirmiş olacaksınız.

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK kimdir? 

Yıldız Dilek Ertürk, Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda Uzman Psikolog olarak çalışmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı’nın kurucu üyesi olarak idari görevini tamamlamış ve bu alanda “Psikolog Doktor” olarak akademik ve klinik çalışmalarını sürdürmüştür.

Halen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kaynakça: https://www.seckin.com.tr/browser/onx/1/fs/1,2/fk/577268992/sf/2/pl/20/w/1/fsp/0/sx/0/cf/0