BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrencisi Alan Çilingiroğlu’nun da yer aldığı ekip, Rebiocyclers projesiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği İklim Elçileri Programı’nda ikincilik ödülü aldı

BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrencisi Alan Çilingiroğlu’nun da yer aldığı ekibin tasarladığı Rebiocyclers projesi, plastiğin yerine kullanılabilecek olan kompostlanabilir biyoplastiklerin yaygınlaştırılması için bir danışmanlık sistemi kurmayı amaçlıyor.   

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ve gençlere bilim tutkusunu aşılamak için faaliyet gösteren bir sosyal girişim olan Bilim Virüsü işbirliğinde düzenlenen İklim Elçileri Programı, gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasını hedefliyor.  

Program, iklim krizini önlemek ve yönetmek konusunda geliştirilecek yeni teknolojiler ve çözümler hakkında gençleri bilinçlendirmeyi, bu alanda doğacak yeni uzmanlık alanları açısından onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.  

Türkiye’nin 19 ilinde düzenlenen program kapsamında lisans ve yüksek lisans öğrencileri, “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” ile “Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri” konusunda özel tasarlanmış iki farklı eğitim aldı ve sanatçılar tarafından verilen “Yaratıcı Düşünce” atölyelerine katıldı.  

Eğitim ve atölye çalışmalarının ardından öğrenciler, kendi aralarında küçük gruplara ayrılarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik projeler geliştirdi.   

BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrencisi Alan Çilingiroğlu’nun da yer aldığı ekibin tasarladığı Rebiocyclers projesi, İstanbul’da değerlendirilmeye alınan 19 proje arasında ikincilik ödülü kazandı. 

Kompostlanabilir biyoplastiklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor  

Rebiocyclers projesi, plastiğin yerine kullanılabilecek olan kompostlanabilir biyoplastiklerin yaygınlaştırılması, üretim ve tüketim ağının kurulması, Ar-Ge kapsamlarının belirlenmesi ve paydaşlara ulaştırılması konusunda çok yönlü bir danışmanlık sistemi kurmayı amaçlıyor.  

Alan Çilingiroğlu, projenin fon alarak desteklenmesi ile birlikte uzun vadede hayata geçirmek istedikleri hedefleri şöyle anlatıyor:  

“Türkiye’nin organik atık haritasını çıkarmak için veri toplamayı amaçlıyoruz. Kompost edilebilen biyoplastik üreticileriyle görüşüp ortak bir ağ yaratmak, STK işbirlikleriyle biyoplastikler hakkında eğitimler ve atölyeler düzenlenmek, tüketicilerin kompost edilebilir biyoplastikler hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak, büyük firmaların dönüşümlerinin altyapılarını hazırlamak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Belediye işbirlikleriyle şehirlerin atıklarının değerlendirilip biyoplastiklere dönüştürülmesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz.” 

Biyoplastik, plastiğe ekolojik bir alternatif  

Biyoplastiğin sürdürülebilir ve iklim dostu olduğuna dikkat çeken Çilingiroğlu, “Biyoplastikler plastiğin aksine petrol yerine ham materyallerden üretiliyor. Dolayısıyla üretim aşamasında sondaj ve maden arama gibi tekniklere ihtiyaç duyulmuyor. Biyoplastik üretiminde kullanılan malzemeler yenilenebilir ve sürdürülebilirdir malzemelerken petrol yenilenemez ve ulaşılması gittikçe zorlaşan bir kaynak. Biyoplastik üretiminin karbon ayak izi geleneksel plastik üretiminin karbon ayak izinden ortalama olarak yüzde 75 daha az. Ayrıca, biyoplastikler zehirli değil ve mikroplastiklere dönüşüp suya ve gıdalara karışarak doğaya ve canlılara kalıcı hasar vermiyor. Biyoplastikler birçok teknik ile kompost edilerek gübre yapımında kullanılabiliyor. Plastikler, ise fizikokimyasal özelliklerinden ötürü neredeyse tamamıyla çözülemez ve geri dönüştürülemez maddelerdir. Çok yüksek üretim hızları ve ayrıştırma kapasitesinin düşüklüğü plastik üretimini ve kullanımını bir çevresel sorun haline getiriyor; canlı yaşamını ve habitat devamlılığını büyük risk altına sokuyor” diyor.  

Rebiocyclers projesini geliştiren ekipte Derya Bardak, Dijan Su Serin, Alan Çilingiroğlu, Betül Sare Aydın, Cansel Zengin, Efe Liakof, Serra Serdiyol, Melisa Acar, İnci Secem Avcı, Ümmügülsüm Tekeli ve İsmail Köseoğlu yer alıyor.

Sevinj Rustamkhanlı