14-15 Ocak 2022 /Online 

Tarih: 14-15 Ocak 2022

Çevrimiçi

Yürürlüğünün 10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

14 Ocak 2022 Programı:

I. OTURUM: SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ (10:00 – 11:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Murat Aydoğdu | Dengesiz Alınan Faizlerin Genel İşlem Koşulları ve Mahsup Kuralı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Barış Özbilen | Yasal Şekil Şartının İsimsiz Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi

II. OTURUM: HAKSIZ FİİLLER (11:15 – 12:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Helvacı

Prof. Dr. Bilgehan Çetiner | Şok Zararlarının Tazmini

Doç. Dr. Barış Özçelik | Yapay Zekanın Sebep Olduğu Zararlardan Sorumluluk

Öğle Arası (12:30 – 13:30)

III. OTURUM: SÖZLEŞMESEL SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI (13:30 – 15:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedat Buz

Prof. Dr. Başak Baysal | Aşırı İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması               

Prof. Dr. Mehmet Erdem | Zamanaşımı

Doç. Dr. Pınar Altınok Ormancı | Zararı Azaltma Külfeti

IV. OTURUM: CEZAİ ŞART VE ALACAĞIN TEMLİKİ (15:30 – 16:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Kırca

Prof. Dr. B. İlkay Engin | Ulusal ve Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler Işığında Alacağı Devredenin Garanti Sorumluluğu

Doç. Dr. Ece Baş Süzel | Cezai Şart

15 Ocak 2022 Programı:

V. OTURUM: SATIM SÖZLEŞMESİ (10:00 – 11:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Atamer

Prof. Dr. Aslı Makaracı Başak | Satım Sözleşmesi ve Türlerine İlişkin  Genel Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner | Dijitalleşen Dünyada Satım Hukuku Kurallarını Yeniden Düşünmek

VI. OTURUM: KİRA SÖZLEŞMESİ (11:15 – 12:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tufan Öğüz

Prof. Dr. Murat İnceoğlu | Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarına Genel Bakış

Doç. Dr. Seda Öktem Çevik | Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Güncel Sorunların Değerlendirilmesi

Öğle Arası (12:30 – 13:30)

VII. OTURUM: İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ (13:30 – 15:15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erden Kuntalp

Prof. Dr. Emre Gökyayla | Vekalet Sözleşmesi

Prof. Dr. Zekeriya Kurşat | Eser Sözleşmesinde Süre Unsuru ve Edimlerin İfa Zamanı

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey | Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulama Alanı

VIII. OTURUM: KEFALET SÖZLEŞMESİ (15:30 – 16:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Akkanat

Prof. Dr. Serkan Ayan | Kefalet Sözleşmesinde Asıl Alacağın Belirliliği İlkesi

Prof. Dr. Burak Özen | Kefalette Azami Süre ve Kefaletten Dönme

14 Ocak 2022 Cuma günü etkinliğine kayıt olmak için tıklayın.

15 Ocak 2022 Cumartesi günü etkinliğine kayıt olmak için tıklayın.

Her oturum 500 kişi ile sınırlandırılacaktır.