TÜHİD (TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ) BAŞKANI İPEK ÖZGÜDEN RÖPORTAJI

Soru 1- Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin yeni başkanı siz oldunuz. Derneğin başkanı olmak istemenizin asıl amacı nedir? Dernek çalışmalarınızda ne gibi yenilikler yapacaksınız?

Cevap: Öncelikle Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin bu yıl 50. Yılı. Türkiye’deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak üzere 1972 yılında kuruldu derneğimiz. Misyonumuz: Halkla İlişkiler mesleğinde etik kodları ve profesyonel standartları geliştirmek, benimsetmek ve gözetmek, üyeleri, iletişim alanındaki diğer meslek örgütleri ve paydaşları ile ulusal ve uluslararası meslek etiği ilkelerine, dayanışmaya, bilgi alışverişine ve etkileşime dayalı ve sürekli gelişime odaklı bir iletişim ortamı yaratmak, halkla İlişkiler mesleğinin itibarını yükseltmek ve bir yönetim bilimi olarak benimsenmesini sağlamak olarak tanımlanmış. 

Genç iletişimciler, iletişim profesyonelleri, iletişim uzmanları, akademisyenler gibi halkla ilişkiler sektöründe, ekosisteminde faaliyet gösteren herkes derneğimize üye olabiliyor. 

İletişim sektöründe öncü kuruluşlarından birisi TÜHİD. Türkiye’de iş dünyasını, kamu sektörünü ve genel olarak kamuoyunu halkla ilişkiler sektörü ve halkla ilişkilerin önemi hakkında bilgilendirmek doğrultusunda üzerimize düşen tüm rolleri ve görevleri yerine getiriyor derneğimiz.
.TÜHİD çok değerli bir miras bizim için. Alaeddin Asna, Cüneyt Koryürek gibi iletişim duayenleri tarafından kurulan böyle bir derneğin içinde 1993 yılından bu yana aktif olarak görev alıyorum. Yaklaşık 29 yıldır farklı görevlerle derneğe katkı vermeye devam ediyorum. 

Geçmişten gelen kurumsal hafızayı devam ettirmek gibi bir misyonumuz var. Elden ele geçen bu misyonu devam ettirme konusunda görevlendirilmek çok değerli. 

SORU 2: Türkiye’de PR sektörünü düşündüğünüz zaman değiştirmek istediğiniz noktalar var mı? Varsa nelerdir?

CEVAP: Geldiğimiz noktada 2022 Türkiye’sinde zaten pandemi ile birlikte çok ciddi bir dönüşüm, değişim içinde.İletişimin değerinin daha çok anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Markalarımızın, iş dünyasının geleceğini kurguluyoruz. Derneğin yeni döneminde mesleğin tanımını yeniden kurgulamayı hedefliyoruz. Sorumluluklarımız arttığı, kapsama alanımızın genişlediği dönemdeyiz. İletişim profesyonelleri olarak gündemimizde UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için çalışmak var.  İş süreçlerimizi, iş modellerimizi sürdürülebilirliğe dönüştürüyoruz. Sadece medya ilişkileri yapıyor gibi algılanıyor halkla ilişkiler. Onun ötesine geçtik; şirketlerinde daha çok şirketin değerini arttıran çalışmalara odaklanan bir yapısı var, bir değişim var. Ve tabi ki, dijital dönüşüm, artık mecralar çok çeşitlendi. Z kuşağına giden iletişim kanalları  ya da iş dünyasına ya da paydaşlara yarattığı içerikler çok farklılaştı. Kurumun kendi medyası var. Her şey dönüştü o yüzden şu anda mesleği yeniden kurgulama aşamasındayız en güzel zaman bunun için. 

SORU 3: İyi bir PR ajansını nasıl tanımlarsınız?  ON İletişimide takip ediyoruz. Gerçekten beğendiğim iyi bir PR ajansı. İyi markalar ile çalışıyor.

CEVAP:  Bizim için iletişim bir kültür, bir yaşam biçimi.  Çalıştığımız kurumların, markaların departmanı gibi çalışıyoruz.  Markalara ışık tutuyor,  yol gösteriyoruz, rehberlik ediyoruz. Onlarala A

aynı heyecanı aynı tutkuyu yaşadıktan sonra zaten onlar için daha iyisini her zaman daha hızlısını daha kalitelisini yapmak için çalışıyoruz. O yüzden ajansın markayı çok iyi tanıması ve uyum içinde çalışması gerektiğini düşünüyoruz. 

SORU 4: Etkili bir PR çalışmasında nelere dikkat edilmesi gerekir?

CEVAP:  Bir yandan stratejik planlama ile iletişimin matematiğini yaparken bir yandan da  yaratıcı fikirlerle fark yaratmalı, etki ve etkileşim yaratmalı, bir yandan da risk analizleri ile olası krizlere hazır olmalı. Sosyal medyanın etkisi ile bir anda krize de dönebiliyor bazı yapılan işler  gündemde iyi takip etmek gerekiyor. 

SORU 5: Yeni mezun olacak kişilere sektörle ilgili ne önerirsiniz?

CEVAP: İletişim bir tutku işi. Severseniz yapılacak bir iş. Gecesi/Gündüzü yok bu işin. Fark yaratmak için çok çalışmak gerekiyor, bunu baştan kabul etmek gerekiyor. Gündemi, günceli takip etmek, ilgi alanlarını derinleştirmek gerekiyor. Doğru soru sormayı bilmek ve iyi dinlemek gerekiyor. İçerik değeri yaratabilmek için yazmayı geliştirmek gerekiyor. Ön görmek, çekmeden fotoğrafın bütününü görmek gerekiyor. Yaratıcılığınızı beslemeniz gerekiyor.  Medyayı takip etmemiz gerekiyor yeni nesil medya, geleneksel medya ayrımı olmadan medya okur yazarı olmamız gerekiyor. 

TÜHİD DERNEĞİ AMACI:

Madde – 3 :

Derneğin amacı Halkla İlişkiler Mesleğinin kimliğini ve itibarını gözetmek, gerektiğinde bunların korunması için girişimlerde bulunmak, mesleği uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek, bağlı bulunduğu organlarda temsil kabiliyetini arttırmak, doğru ve anlaşılır iletişim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

İpek Özgüden: 

1965 Ankara doğumlu olan İpek Özgüden; Ted Ankara Koleji, İzmir Karataş Lisesi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı olan İpek Özgüden,ON İletişim Kurucu Ortağı ve Başkanıdır. 

İpek Hanıma zaman ayırdığı için ve bizlerin merak ettiklerini içtenlik ile cevapladığı için teşekkürlerimizi iletiriz. 

Yazar: Şimal Doğan 

TÜHİD DERNEĞİ RESMİ İNTERNET SİTESİNE LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.