Kriz iletişimi ve yönetimi nasıl yapılmalı? » Blog - IdeaSoft

Kriz, bir kurumun güvenilirliği ve ününü olumsuz etkileme ihtimali olan ve kontrol dışında gerçekleşen olaylardır. Kriz yönetimi ise, beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında ya da bir tehdit ortaya çıktığında, plan oluşturmak ve hızlıca harekete geçebilmek demektir. Etkili bir kriz yönetimi kurumunuzun göreceği zararları en aza indirgemek için oldukça önemlidir. Doğru yönetilemeyen krizler, maddi kayıplara sebep olabilirken, kuruluşun itibarını sarsabilir ve hatta kuruluşun varlığını sürdürmesini de etkileyebilir. Hiç beklenmeyen küçük bir olay dahi krize sebep olabilir. Kuruluşunuzda yaşanan bir usulsüzlük, uygunsuz bir şekilde çalışan yönetici kriz sebebi olabilir. Kuruluşunuzda gönüllü çalışanlar ya da yaşanan bir doğal afet de krize yol açabilir.

Krizin özellikleri nelerdir;

Kurum için tehdit oluşturur.

Beklenmedik bir şekilde ve aniden ortaya çıkar.

Karar vermek için zaman baskısının olması yüksek oranda stres oluşturur.

Önceden önlem almak mümkün olsa da tamamen engellenemez.

Karmaşa ve güçlükler dönemidir.

Liderlerin en belirgin özellikleri değişimi yönetebiliyor olmaktır. Yaşanan krizden en az hasarla çıkmak, liderlerin hedefleri gözden geçirerek doğru stratejiyi en kısa sürede bulmasına bağlıdır.

Etkili kriz yönetiminde izlemeniz gereken 5 adım;

Planınızın ilk aşaması yaşadığınız durumu kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağınıza karar vermek olmalıdır. Genellikle bu aşamada krizin geçmesini beklemek yerine, krizi ilk andan ciddiye alarak harekete geçmek daha akıllıca olacaktır. Karşılaşılan duruma göre bunun kararını vermek daha doğru olur.

Kuruluşunuzun kriz esnasındaki duruşuna göre vereceğiniz kilit mesajınızı belirleyin. Hızlı bir çalışma ile kurumuz için kısa bir mesaj oluşturun ve gelebilecek soruların bir listesini çıkarıp bunların cevaplarını hazırlayın.

Hazırladığınız kilit mesajlarınızı kullanarak bir açıklama hazırlayın. Kısa, doğrudan ve net bir anlatımla şirketinizin duruşunu ortaya koyun. Yoruma açık ifadelerin açıklamanızda yer almamasına dikkat edim.

Durumla ilgili kimin açıklama yapacağına karar verin. Şirketiniz adına konuşacak bir ya da iki kişi belirleyin. Bu kişiler, şirketinizi ve kriz karşısındaki duruşunuzu temsil edebilecek nitelikte olmalı ve rahat konuşabilmelidir. Krizin niteliğine göre bu kişiler, yönetim kurulu başkanı, iletişim direktörü, proje yöneticisi gibi görevliler olabilir. Sözcü kim olursa olsun önceden hazırlanmış bir açıklama metni ve olası sorulara verilebilecek cevaplar kısa bir not halinde kendisine verilmelidir.

Yaptığınız açıklamaların, tüm iletişim ağlarında yer alıp almadığı ya da ne şekilde yer aldığını kontrol edin. Açıklamanızın yazılı basında yer almasının yanı sıra online siteler ve kuruluşunuzun internet sitesinde yer almasını sağlayın. Böylece gelebilecek soruları azaltmış olursunuz. Tüm bunlara ek olarak şirketiniz bünyesinde çalışan herkesi gelebilecek sorulara karşı bilgilendirin.Kaynakça: https://www.t-hos.com.tr/kriz-yonetiminde-dikkat-edilmesi-gereken-5-nokta/