Halkla İlişkiler ve Pazarlama Farklılıkları - İletişim Zinciri İletişim  Zinciri

Halkla İlişkiler faaliyetleri Kurumsal Halkla İlişkiler / CPR  (Corporate Public Relations) ve Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler / MPR ( Marketing Public Relations olarak ikiye ayrılır. 

Kısaca değinecek olursak, Kurumsal Halkla İlişkiler / CPR (Corparate Public Relations), klasik halkla ilişkiler tanımlarındaki görevleri yerine getiren iletişim çalışmalarıdır. 

Kurumun etkilendiği ve etkilediği tüm hedef kitleleri ile olan ilişkilerini düzenleyerek kuruma ait nitelikli bir imaj yaratır. Kitlelerden geri bildirim alabileceği çift yönlü bir iletişim gerçekleştiren kurumsal halkla ilişkiler, kamuoyu oluşturma tekniklerinden yararlanarak kuruma karşı olan sempati ve ilgiyi artırmayı kolaylaştırır. Genel anlamda kurum ile kamuoyu arasındaki iletişimin sürdürülmesini sağlar. Şirketlerin izlemesi gereken politikalara yönelik öneri ve danışmanlık, kurumsal yayınlar, kurum imajına yönelik mesajlar, kamuoyunu etkileyecek nitelikte etkinlikler ve sosyal içerikli programlar kurumsal halkla ilişkilerin işlevlerine örnek olarak gösterilebilir.  

Asıl konumuz olan Pazarlama Yönlü Halka İlişkiler satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, ürünleri tüketicilerin istekleri ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanlarına yönelik geliştirmeyi amaçlayan halkla ilişkiler çabalarıdır. 

Birçok iletişim tekniklerinin birleşiminden oluşan MPR, şirketlerin satış ve pazarlama amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik katkılar sağlamaktadır. Günümüzde ürün tanıtımları, promosyon, reklam, publicity/duyuru gibi çeşitli iletişim tekniklerinin gücünün sınırlandığı görülürken, MPR bu teknikleri kapsayan stratejik bir iletişim aracı haline gelmiştir. 

Kısaca MPR, kurumun, belirlenen pazarlama amaçları ve stratejileri ile halkla ilişkiler çalışmalarını bir arada kullanan toplam bir planlama yürütme ve değerlendirme disiplinidir. Pazarlama yönlü halkla ilişkilerin en önemli farkı, kurum imajı ve iletişimine yönelik değil, kurumun ürettiği mal ya da hizmetin satışını artırmayı hedeflemesidir.  

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler, Pro-aktif Halkla İlişkiler ve Re-aktif Halkla İlişkiler olmak üzere iki gruba ayrılır.  

Proaktif halkla ilişkiler, sürekli iletişimin sağlandığı, sorun çözmekten ziyade fırsat yaratmaya yönelik olan iletişimdir. İşletmenin pazarlama amaçlarına göre şekillendirilir. Ortada herhangi bir problem yoktur ve ön plana çıkan konular ise işletmenin pazarlama hedefleri, şirket tanıtım çalışmaları, yeni ürün lansmanları ve revizyonlarıdır. Bunların pazarlanmasına yönelik etkili stratejiler geliştiren Proaktif halkla ilişkiler, haber değeri yaratacak değerler üretir. İşletmenin pazar seçimini ve konumlandırmasını yansıtan çalışmaları kapsar.  

Uzun vadeli ve hedefe yönelik gerçekleştirilir. Savunucu olmaktan ziyade hücuma yönelik, sorun çözmekten çok fırsat kollayıcı, düzeltici olmak yerine destekleyici niteliktedir.  

Reaktif halkla ilişkiler, kuruluşun karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan kurtulmaya yönelik gerçekleştirilen halkla ilişkiler çabalardır. Olumsuz sonuçlarla ilgilenir. Pazarda meydana gelen değişiklikler, tüketici davranışlarındaki değişiklikler, hükümet politikası ya da rekabet koşullarındaki değişiklik gibi şirketi negatif etkileyen durumlarda ortaya çıkar. İşletmenin maruz kaldığı kriz nedeniyle zedelenen itibarını onarmak, pazar kaybını önlemek ve düşen satışları yeniden kazandırmak amacını taşıyan Reaktif halkla ilişkiler, krizlerin ve sorunların çözüme kavuşturulması konusunda savunmacı bir yaklaşım rolünü üstlenir. 

Pazarlama Yönlü Halkla İlişkilerin işlevlerinden bazılarını sıralayacak olursak; 

  • Ürün ve tüketici arasındaki bağı arttırır 
  • Ürün tanıtımlarını destekler 
  • Hedef kitleye yönelik güvenilir, samimi, etkili mesajlar ulaştırır 
  • Tüketicide markaya yönelik aidiyet duygusu yaratır 
  • Tüketici ile iletişim kurmayı sağlar 
  • Kamuoyunu harekete geçirir 
  • Ürünü tüketici zihninde konumlandırır 
  • Oluşabilecek krizlere karşı hazırlarken, kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirir 

Kaynakça: https://anatolianpr.com/pazarlama-yonlu-halkla-iliskiler-nedir/?__cf_chl_f_tk=DAbz7jT56tfZNpithN2m8mCJpbOVWO.eyqAnxrk_kto-1642264417-0-gaNycGzNB9E