1. Halkla İlişkiler Perspektifinden Medya – Deniz Akbulut
 Halkla ilişkiler uygulayıcısı ve gazeteci arasındaki ilişkinin profesyonel, kamu yararına, iki tarafında faydasına olacak şekilde sağlıklı ilerleyebilmesi için öncelikle gazeteciler halkla ilişkiler uygulayıcılarını haber kaynağı olarak kabul etmelidir. Bu çerçeve içerisinde kitapta ilk bölümde medya sektörü, medyanın etkileri üzerine kuramsal yaklaşımlar, medyanın işlevleri ve ekonomi politiği ele alınmakta, ayrıca Türk Medyasının yapısal değerlendirilmesi kapsamında ülkemizdeki medya sahipliği konusu en güncel verilerle ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde ise medya ile ilişkilerin halkla ilişkiler fonksiyonları içerisindeki önemi, halkla ilişkiler ve medya sektörleri arasındaki etkileşime dair ortaya konan görüş ve modeller, medya ilişkilerinde kullanılan teknikler, halkla ilişkilerin haber boyutu ve iki sektör arasındaki ilişkinin boyutları ortaya koymaya çalışılmaktadır. Üçüncü bölüm olan araştırma kısmında ise Türkiye’nin önde gelen beş sektörünün öncü kuruluşlarının medya ilişkileri kapsamında yaratılan en önemli ürünlerden basın bültenleri ele alınarak, medyaya yansıyan kuruluş haberleri ve basın bültenleri arasındaki ilişki ele alınmış. 
 

2. Kurumsal İletişim Unsurlarıyla İtibar Yönetimi – Sevinç Koçak 

Halkla ilişkiler çerçevesinde gerçekleşen iletişim çalışmalarının İtibar Yönetimi perspektifinde yönetilmesi, günümüzde büyük-küçük farketmeksizin tüm işletmeler için hem bir hedef hem bir amaç hem de bir gereklilik olmuştur. Bu nedenle bu yapıt tüm işletmeler için bir kılavuz özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda halkla ilişkiler konusuyla ilgilenen tüm kişiler ve öğrenciler için de bir kaynak niteliğindedir. Sektörden çok önemli kuruluşların İtibar Yönetimini nasıl gerçekleştirdiklerini örneklerle açıklayarak, İtibar Yönetiminin yapı taşlarını uygulanabilir şekilde sunmaktadır.

Sevinç Koçak Kimdir? 

Sevinç Koçak yazar ve ressam. İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Resim çalışmalarına okul sıralarında başlayan yazar on sekiz kişisel sergi açmış ve bir çok karma sergiye katılmıştır. Resimleri, yurt içi ve yurt dışında birçok bankanın, devlet dairesinin ve özel kişilerin koleksiyonu arasına girmiştir. Geçmişin bir çok önemli isminin hayatını kaleme alıp kitapları çıkarmıştır. 

metin, ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

3. Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Dr. Murat Koçyiğit 
Halkla ilişkiler profesyonelleri, kurumsal sosyal sorumluluk mesajlarını kullanarak, kurum ve hedef kitle arasında, etkili bir iletişim ortamı oluşturabilmektedir. Aynı zamanda stratejik bir halkla ilişkiler faaliyeti olan kurumsal sosyal sorumluluk, kurumun misyonuna ve vizyonuna çok önemli katkılar sağlamaktadır

Günümüzde, kurumların kendi çıkarlarının yanında toplumsal beklentileri dikkate alması, sosyal sorunlara çözümler sunmaya çalışması, gerçekleştireceği faaliyetlerin toplumsal etkilerini göz önünde bulundurması, kurumsal imajı pozitif yönde etkileyen önemli hususlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, halkla ilişkiler; kurumsal sosyal sorumluluğun uygulanması, olarak değerlendirilmektir.


Murat Koçyiğit Kimdir? 

Murat Koçyiğit, Akademik, Eğitim, Etkili İletişim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. 

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Dijital Halkla İlişkiler ve Online Kurumsal İtibar Yönetimi, Etkili İletişim ve Duygusal Zeka, Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Ağ Pazarlaması olarak sayılabilir. 

4. Küreselleşen Dünyada Halkla İlişkiler ve Uzlaşı – Doç. Dr. K. Özkan Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Elif Şeşen 
Küreselleşme sürecinde giderek hız kazanan rekabet, hedef kitlelerin ikna edilmesini zorlaştırdığı gibi kurum ve kuruluşları farklı iletişim yöntem ve uygulama arayışına da yöneltmiştir. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin etkilediği alanlar arasında iletişim ve halkla ilişkiler de bulunmaktadır. Temelinde ikna edici iletişimin yer aldığı planlı çabalar bütünü olarak halkla ilişkiler, örgüt ile hedef kitleleri arasında anlayış ve hoşgörüye dayalı ilişkiler kurmayı bir başka deyişle uzlaşıyı amaçlamaktadır. 

Küreselleşmenin iletişim ve halkla ilişkiler süreç, araç ve mecraları üzerindeki etkisini konu edinen bu çalışmada, kamu ve özel sektör açısından küreselleşen dünyada uzlaşının temellerine odaklanmaktadır. 
5. Perception Management: How to Manage Communication in Turkey – Ali Saydam
Ali Saydam’ın beş baskı yapan kitabı şimdi İngilizce olarak raflarda. Ülkemizde halkla ilişkiler konusunda önde gelen düşünürlerden biri olan Ali Saydam’ın bu çalışması bilim adamlarına, öğrencilere, halkla ilişkiler konusunu hem genel hem de özellikle Türkiye’deki uygulanışıyla öğrenmek isteyen tüm yöneticilere başucu kitabı olarak önerilmektedir. Türkiye’deki yabancıların da yararlanabileceği Perception Management yepyeni bir bakış açısı sunuyor.


Ali Saydam Kimdir? 
lk kitabı Algılama Yönetimini, “bireysel ikballerini yaşamak yerine, memleket sevgisiyle dolu bir ruhla vatan hizmetine koşan ‘idealler kuşağı’na” ithaf eden Ali Saydam 1946 yılında Ankara’da doğdu. İdealler kuşağından bir babanın ve annenin üçüncü evladı olarak dünyaya gelen Saydam, 1965 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İletişimin milli bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini 2005 yılında söz konusu kitabında savunan Saydam, iletişimin özünde dayanması gereken kavramın yani “ortak ruhi şekillenme”nin tohumlarını da zihninde bu yıllarda yeşertti.Babasının Milli Eğitim Müsteşarlığındaki görevi gereği ailesiyle birlikte İsviçre’ye taşınan Ali Saydam babasının da isteği ile 1965-1974 yılları arasında Bern Üniversitesi’nde kimya okudu. Bu yıllar Saydam’ın ideolojilerle tanıştığı zamanlardı. Entelektüel birikimi ile ilmek ilmek işlediği ve iletişimin de olmazsa olmazı olarak tanımladığı “dünya görüşü”nün temelleri bu yıllarda atıldı.

Kaynakça: https://www.seckin.com.tr/kitap/159978438#