Bir işin veya projenin başarısındaki en etkili unsur konu üzerinde çalışan ekiptir – iyi örgütlenememiş, işine odaklanamamış ya da hedefinden çoktan sapmış bir ekiple hiçbir işin/ projenin başarılı olma ihtimali yoktur.

Sağlam bir ekibe sahip olmayan işletmelerde son teslim tarihleri ​​kaçırılır, öncelikler göz ardı edilir, dahası örgütlenme ve iletişim becerileri de oldukça zayıftır. Bu yetersiz ekip çalışmasının nihayetinde ise işletmenin profesyonel itibarı ağır bir darbe alır ve müşteri havuzu gün geçtikçe daralır.

Tüm bunlara maruz kalmamak içinse işletmeniz için en uygun ekip yönetimi sistemini benimsemeniz ve ekibinizin iş akışı ile verimliliğini artırmanız gerekir. Yazımızda başarılı bir ekip yönetimi sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin kilit bilgilere yer vereceğiz.

Konu başlıklarımızı ise şunlar oluşturacak:

Ekip Yönetimi Nedir?

Ekip Yönetimi Niçin Önemlidir?

Yönetim Ekipleri Ne İş Yapar?

Farklı Ekip Yönetim Tarzları ve Olası Etkileri Nelerdir?

Etkin Bir Ekip Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Temel Yönetim/Liderlik Becerileri Nelerdir?

Ekip Yönetimi Nedir?

  • Ekip yönetimi, bir grup insanın çalışmalarını planlı şekilde yürütmesini sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirme yeteneğini ifade eder.
  • Ekip yönetimi, bir kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve özü itibariyle aşağıda listeleyeceklerimiz de dahil olmak üzere pek çok işletme ya da yönetim faaliyetini kapsar:
  • Ekip çalışmasını kolaylaştıran faaliyetler
  • Ekip önceliklerini belirleme
  • Bu önceliklerin yerine getirildiğinden emin olma
  • Hedef belirleme
  • Etkili iletişim becerileri
  • Performans değerlendirmeleri

Ekip Yönetimi Niçin Önemlidir ?

Ekip yönetiminin bir işletme için önemini şu dört kritik madde ile özetlemek mümkündür.

Başarılı ve etkin ekiplerin oluşturulmasını sağlar.

Çalışan verimliliğini artırır.

Öğrenme ve kendini geliştirme sürecini destekler/teşvik eder.

Çalışan memnuniyetini artırır.

1) Başarılı ve etkin ekiplerin oluşturulmasını sağlar.

Ekip çalışmasının önemini vurgulamak kolay iş değildir. Ancak ekip yönetimine yönelik faaliyetler işinin ehli ekiplerin bir araya getirilmesini kolaylaştıracak, dolayısıyla da işletme verimliliğini artıracaktır.

Çünkü ekip yönetimi kişinin kendisine en uygun işi yapmasını sağlar – yani deneyim, eğitim ve beceri setlerinin görev gereksinimleri ile uyumlu olması amaçlanır ve görevler nitelik bakımından göreve en uygun kişi/kişiler ile eşleştirilir.

2) Çalışan verimliliğini artırır.

“El elden, akıl akıldan üstündür” sözünü boş yere söylememişler, iki kişi bir kişiye kıyasla çok daha etkili düşünür, hatta çok daha yüksek bir performans gösterir. Yani, birlikte çok daha kaliteli sonuçlara ulaşma olasılıkları yüksektir.

Ekip yönetimi ve buna bağlı tüm görev dağılımlarında yegane amaç doğru insanları yeni fikirler üretmeleri ya da sorunlara etkili çözümler bulmaları adına doğru görev tanımları ile eşleştirmek olmalıdır.

Tüm bunlar iş hacminin artması ve az zamanda çok iş yapılması anlamına gelecektir-bu da verimlilikte ciddi bir artışa sebep olur.

3) Öğrenme ve kendini geliştirme sürecini destekler/teşvik eder.

“Bana anlatırsanız unuturum. Beni eğitirseniz hatırlarım. Beni dahil ederseniz öğrenirim.”– Benjamin Franklin

Sürekli yeni şeyler öğrenen bir ekibin üyeleri kendilerini aynı süreklilikte geliştirirler. Zaten ekip yönetimi de ekibi oluşturan her bir üyenin bireysel öğrenme, büyüme ve gelişme sürecini desteklemektedir.

Bunun nedeni, sağlam bir ekip yönetimi sisteminin çalışan eğitimini-konferanslar, beyin fırtınaları, tartışmalar veya çalışanları zenginleştireceğine inanılan sürekli bilgi akışını- teşvik etmesidir. Bu sayede ekiplerin bilgi ve deneyimi her geçen gün artırmaları amaçlanır.

Sevinj Rustamkhanli

Kaynakça:

Yazının devamı linkt’e ektedir