MEDYA TÜKETİMİNDE BİZİ NASIL BİR YIL BEKLİYOR?

Pandemiyle birlikte artış gösteren medya kullanım alışkanlıkları hala etkisini koruyor. YouGov tarafından sunulan veriler, dijital medyayı daha da sık kullanacağımızı gösteriyor.

2021 dünya genelinde sosyal medyanın önem kazandığı bir yıl oldu. Yetişkinlerin üçte biri 2021’de sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini söylerken neredeyse dörtte üçü önümüzdeki yıl da aynı şekilde sosyal medyayı kullanmaya devam edeceğini ya da artıracağını belirtti.

Bu veriler, medya planlamacılarının ve marka pazarlamacılarının büyüme fırsatları bulmalarına yardımcı olmak için 17 uluslararası pazarda medya tüketim alışkanlıklarını ortaya koyan 

YouGovun Küresel Medya Görünümü Raporu 2022‘de yer alıyor.

YouGov’un 19 binden fazla katılımcıyla yaptığı anket, pandeminin ortasında medya tüketiminin arttığını, ancak izleme, okuma ve dinleme alışkanlıklarının artık “düzenlenmeye” başladığını ortaya koydu.

Erişimler artacak

Medya tüketim alışkanlıklarında artık bir düzenlenme gözlemleniyor olsa da özellikle dijital medyaların 2022’de paylarını ve erişimlerini artırmaları oldukça yüksek olasılıklar arasında. Örneğin, küresel tüketicilerin yüzde 29’u önümüzdeki yıl web sitesi ve uygulama tüketimini artırmalarının muhtemel olduğunu söylerken, yüzde 27’si video akışı ve yüzde 24’ü sosyal medya için aynı şeyi söylüyor.

Tahmin edilebileceği üzere, dijital medyada yaşanması beklenen bu artış üzerinde özellikle genç nesillerin etkisi bulunuyor. Nitekim, 18-24 yaş aralığındaki kullanıcıların yüzde 38’i müzik platformlarını daha çok kullanacaklarını söylerken yüzde 23’ü daha çok podcast dinleyeceklerini öngörüyor.

Ancak dijital medyanın arkasındaki ivmeye rağmen, YouGov verileri canlı TV penetrasyonunun yüksek olduğunu ve Büyük Britanya’daki 10 kişiden neredeyse dokuzunun hala her hafta canlı televizyon izlediğini gösteriyor.

Müzik platformlarındaki büyüme televizyonu geçecek

Önümüzdeki yıl tüketimde en büyük artışı yine video akışının göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte, müzik platformlarındaki büyüme canlı TV’yi geçebilir gibi görünüyor.

YouGov’un dünya çapındaki anket katılımcılarının neredeyse beşte biri (yüzde 17), şu anda bir müzik abonelik hizmeti için ödeme yapmadıklarını, ancak gelecekte bir abonelik hizmeti almayı düşünebileceklerini söylüyor. YouGov verileri özellikle Endonezya, İtalya ve Polonya’yı müzik hizmeti abone sayısındaki artışlar için en güçlü üç aday olarak öne çıkarıyor.

Okuma alışkanlıklarında karmaşık veriler söz konusu

YouGov’un verileri, insanların okuma alışkanlıkları söz konusu olduğunda tablonun daha karışık olduğunu gösterdi. Dünya genelinde ankete katılanların yüzde 21’i 2021’de gazete ve dergi (çevrimiçi ve çevrimdışı) tüketimlerini artırdıklarını söylese de yüzde 18, tüketimlerinin azaldığını belirtti. Bu, kısıtlamaların kalkmasından sert şekilde etkilenen radyonun arkasındaki en büyük ikinci medya tüketimi düşüşü oldu.

YouGov’un Küresel Medya Görünümü Raporu 2022, 18 Ekim ve 8 Kasım 2021 arasında gerçekleştirilen özel bir anketten elde edilen bilgilerden oluşturuldu. Raporda, doğru ve popülasyonları temsil eden yanıtlayanların yayılmasını sağlayan bir metodoloji kullanıldı. Anket sonuçları, yanıtları, kitleler hakkında demografik, psikografik, tutumsal ve davranışsal veriler sağlayan YouGov’un tescilli ortak veri aracı Profiles ile birleştirerek daha da güçlendirildi.

Haberin detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

Şimal Doğan