itibar yönetimi, kurumsal itibar yönetimi, kişisel itibar, itibar yönetimi eğitimi, online itibar yönetimi, imaj ve itibar

En son alışverişte hangi markalara yer verdiniz ya da tercih listenizde hangi markaların olmasına özen gösterdiniz? Sürekli benzer markaları tercih etmeniz ya da bilinçli olarak o markalara yönelmeniz, imaj ve itibar ile alakalıdır. Tercih noktasında birbirinden çok da farklı olmayan markaları listelediğinizde bile öncelik vereceğiniz bazı markalar muhakkak vardır. İşte bu durum,tüketici davranışları ile ilgilidir ve tüketici davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biri kurumsal itibardır. 

Kurumsal itibar, tüketici gözünde bir değere sahip olma ile ilgilidir. Hedef kitle ya da tüketici gözünde zamanla oluşan kanaat, algı ve imaj, itibarı oluşturur ve itibarın iyi veya kötü yönde seyretmesi de diğer faktörleri etkiler. Bundan dolayı itibarı, birbirinden kopartmadan ele almak gerekir. İmaj ve itibar, bir marka ya da kurumun güven ve tüketici odaklı olduğunu gösteren en önemli faktörlerdir.

İtibar yönetimi ele alınırken imaj ve itibar yönetimi de göz önünde bulundurarak gerekli plan ve stratejiler belirlenir. Şunu da bilmek gerekir; itibar, imajdan daha geniş bir kavramdır ve markanın kendini ifade etmesinde imajın etkisini kırabilecek bir güce sahiptir. Örneğin; bir markanın imajı oldukça olumlu izlenimlere sahip olabilir; fakat günün birinde itibar ve saygınlığı yitirmesine neden olacak bir durum yaşarsa tüketici gözünde ciddi bir yaptırıma da tabi olabilir. Bu gibi durumların ve olayların önüne geçmek için itibar yönetimini etkinleştirmek en doğru yol olacaktır.

İtibar Yönetimi Ne İşe Yarar?

İtibar yönetimi, toplum ve hedef kitle gözünde oluşan takdir ve değerin sürdürülmesine yönelik plan ve çözümleri içerir. İtibar yönetiminin farkına varmak ve etkinleştirmek, var olan değeri sürdürmeye ya da değerin düşmesi sonucu oluşan durumları kontrol altına almayı sağlar. İtibar, sadece finansal değeri ifade eden bir şey değildir. İtibarın kazanılması için müşterilerle, yatırımcılarla, çalışanlarla ve hedef kitle ile güçlü, duygusal ve etkileyici tepkiler oluşturmak gereklidir. Güçlü bir itibar yönetimi de pek çok faktörün iyi yönde yönetilmesini kapsar.

İtibarın var olması uzun yılları alır ama yıkılması bir anlıktır. Bundan dolayı da başta imaj olmak üzere doğrudan kurumu olumsuz etkileyebilecek tüm etkenleri hesaba katmak ve iyi yönetmek, bir gerekliliktir. Çünkü itibarın yüksekliği ya da düşüşü, tüketici gözünde bir algı oluşturur. Ne kadar itibar yönetimini etkinleştirerek markanın değer algısını düzenlerseniz o kadar itibarın oluşmasına önayak olursunuz. Aynı zamanda itibar için yalnızca iyi ilişkiler kurmak da yeterli değildir. Pazar yarışında markanızın karşısına çıkabilecek tehdit ve eksiklerinin de itibarı ne denli etkileyeceğini iyi çözümlemek gerekir. İtibarın var olması aynı zamanda bir rekabet avantajı da yaratır. Kısacası itibar yönetimi içindeki uygulanacak her adım, marka ya da kurumun lehine bir geri dönüş sağlar. 

Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal itibar yönetimini etkinleştirmek için çeşitli müşteri analizleri ve marka yönetimi uygulamalarını harekete geçirmek gerekir. Bir güven ve saygınlık yaratmanın ilk yollarından biri, güçlü bir kurumsal kimlik tasarlamaktır. Kurumsal kimlik; marka adı, vizyon, misyon, görsellik ve yönetim tarzını içerir. Oluşturulan kurumsal kimlik, zaman içinde bir imaj yaratır ve imaj da zamanla bir değeri ifade eder. Markanın sahip olduğu ve kendisini ifade ederken kullandığı itibar, korunmaya gerek duyar. Buna yönelik uygulanabilecek bazı itibar yönetimi bileşenleri de vardır. 

İtibar yönetimi uygulamalarına geliştirdiği itibar katsayı ile fayda sunan Prof. Charles Fombrun’a göre bir kurumun itibarına ilişkin altı etken şunlardır:

Vizyon ve Liderlik

Finansal Performans

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 

Duygusal Algı

İş Ortamı

Ürün ve Hizmet Kalitesi, Fiyatı, Özellikleri

Yukarıdaki etkenler dışında marka ve kurumun, dijital iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla da itibarını koruması gerekir. Hedef kitleyi gözlemlemekle beraber marka değerini artıracak dijital iletişim stratejilerini de markaların itibar ve imaj çalışmaları için gerekli olmaktadır.

Barış Ermek

Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/itibar-yonetimi-neden-onemli