metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

İklime Uyum ve Dirençli Binalar Yeşil Rapido 2022 Hibrit Konferansında Konuşulacak!

Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan Yeşil Rapido 2022 Konferansı; 16 Mayıs 2022’de MSGSÜ iş birliği ile Mimar Sinan Üniversitesi’nin Fındıklı Yerleşkesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda ‘İklime Uyum, Eylem ve Binalarda Dirençlilik’ temasıyla gerçekleşecek.

Kent ölçeğindeki politikalardan bina ölçeğindeki uygulamalara kadar iklime uyum ve dirençlilik konusunun masaya yatırılacağı, örnekler ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı Yeşil Rapido 2022, MSGSÜ iş birliği ile gerçekleşecek ve Türkiye’nin ekonomi kanalı Ekotürk’ün Medya Sponsorluğu’nda yapı sektörünün tüm temsilcilerini bir araya getirecek.

İklim krizinin artan ve yoğun şekilde hissedilen etkileri, kentlerde yoğunlaşan nüfusun artan ihtiyaçları gibi karşılaşılan olumsuz koşullarda kentlerimizin nasıl bir reaksiyon vereceğini tartışma konusu haline getirdi. Bu tartışmaların sonucunda gündemimize ‘resilient’ dilimizde ‘dirençli’ veya ‘esnek’ olarak karşılık bulan bir kavram girmiş oldu.

DİRENÇLİLİK; SAĞLAMLIĞI, İYİLEŞME VE UYUM SAĞLAMA YETENEĞİNİ VURGULUYOR

Dirençli Tasarım Enstitüsü’nün kurucusu Alex Wilson’a göre, esnek tasarım, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olaylarına dayanıklı evler, binalar ve yaşam alanları yaratmayı içeriyor. Uzun yıllardır üzerinde konuştuğumuz dilimize pelesenk olmuş ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı çevresel etki ve kaynakların koruması için önlemlere odaklanırken, dirençlilik; sağlamlığı, iyileşme ve uyum sağlama yeteneğini vurguluyor.

Dolayısıyla artık yapıların sadece doğayla dost olmasının yeterli olmadığı bir gerçek. Gelinen noktada yapılar doğal afetlere ve insan kaynaklı felaketlere dayanacak güçte inşa edilmeli. Dirençli Yapılar, sıcak bir konu olmaya devam ederken, inşaat uygulamalarının nasıl değişeceği de tartışması konusu. Bundan sonra yapı üreticilerinin yapı malzemesi seçimlerine çok daha fazla dikkat etmeleri gerekecek. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ayakta kalmayı başarabilecek şehirler kurmanın yolu dirençli yapılar üretmekten geçiyor.

HİBRİT KONFERANS SAYESİNDE TÜRKİYE GENELİNDEN VE DÜNYADAN KATILIMCILAR OLACAK

9 yıldır daha yaşanabilir kentler ve sağlıklı yapılı çevreler tasarlamanın önemini sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alan Yeşil Rapido, bu yıl  “İklime Uyum, Eylem ve Binalarda Dirençlilik’ temasıyla hibrit olarak hayata geçiyor. Pandemi döneminde hepimizin hayatının parçası haline gelen online görüşmeler, dersler, konferanslar pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte yerini geleneksel olana yani bir araya gelinen organizasyonlara bırakmaya başladı. Ancak online buluşmaların avantajları da yadsınamaz bir gerçek. Katılımcılar açısından fırsat eşitliği sağlamasının yanı sıra, zamandan ve maliyetten de tasarruf imkânı sunan online katılım ile hem konuya ilgili daha fazla kişiye ulaşılabiliyor, hem de çevre dostu bir yaklaşım ortaya çıkıyor.  
Kaynakça: https://www.teknotalk.com/iklime-uyum-ve-direncli-binalar-yesil-rapido-2022de-konusulacak-107253/