DAHA FAZLA

Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları – Aybike Pelenk Özel & Nuray Yılmaz Sert

Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu yeni ortam ve araçlar aracılığıyla yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, genel anlamda dijital halkla ilişkiler olarak adlandırılmaktadır. Dijital iletişim alanında yaşanan gelişmeler hem birçok halkla ilişkiler uygulamasının…
DAHA FAZLA