2016’da, Güney Afrika hükümeti, 1996’da kabul olunan apartheid sonrası ilk kültür politikası belgesinin üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra “Kültür, Sanat ve Kültür Mirası”na dair yeni bir kültür politikası beyanı niteliğinde bir Beyaz Kitap (White Paper) taslağı hazırladı. O vakitler güçlük, sadece beyaz Güney Afrikalıların değil tüm Güney Afrikalıların kültürel hayata katılımını ve sanattan yararlanma haklarını pekiştirmekti. Bugünkü taslak politika belgesi ise, apartheid geçmişinden miras kalan ve son yirmi iki yılda şiddetlenen yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik gibi temel güncel sorunlara karşılık çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu sunumda politikalardaki değişimler, bunların nedenleri, politikaların ortaya çıkış süreçleri ile başlıca sorunlar ve uygulama olanakları sorgulanacak. Aynı zamanda, en son politika taslağı, uluslararası temel kültür politikası belgeleri ve söylemleri ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Kaynak için tıklayın.