Markalar tüketicilerle üç farklı medya türüyle buluşuyor. Bunlardan ilki ödenmiş(paid) medya. Adından da anlaşılacağı gibi ödenmiş medya; markanın belli bir para karşılığı reklamını yayınlattığı medya kanalları olarak tanımlayabiliriz. Bunlara örnek açıkhava, radyo, gazete,TV ilk akla gelenlerden. Bir diğer medya türü, edinilmiş(owned)medya. Bu medya türü reklamverenin kendi internet sitesi, Facebook sayfası, Twitter hesabı ve Instagram hesabı gibi sosyal medya hesaplarından oluşuyor. Son olarak kazanılmış(earned) medya ise; müşteriler, fanlar ya da kullanıcılar tarafından yayılan firmaya dair paylaşılmaya değer görülen tüm içerikler olarak tanımlayabiliriz.

Kazanılmış medya kuşkusuz tüketiciye en etkili şekilde iletişim kuran medya türü. Bu medya direkt olarak firma tarafından oluşturulmadığı veya satın alınmadığı için müşterileri harekete geçirme etkisi diğer kanallara göre daha fazladır. Ayrıca potansiyel müşterileri gerçek müşterilere dönüştürmek için en önemli araçtır. Bu üç medya türü birbirini tamamlar niteliktedir, birinin eksikliği diğer ikisinin etkisini olumsuz yönde etkiler.

Peki kazanılmış medya en etkili araçsa buna nasıl bir hazırlık yapılmalı?

  • Yaratıcı ve kaliteli içerikler oluşturmalısınız.
  • Sosyal medyayı etkin kullanmalısınız.
  • Yapılan yorumlara, sorulara cevap vermelisiniz.
  • Olumsuz yorumları dikkate almalı ve çözüm odaklı bir tavır takınmalısınız.

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu medya türleri birbirini tamamlar niteliktedir. Bu yüzden ödenmiş ve edinilmiş medya içeriğinin etkin kullanımı çok önemlidir. Ödenmiş medya kanallarındaki etki ölçümlenmelidir çünkü, hiçbir marka parasını boşa harcamak istemez. Edinilmiş medya için de bu geçerlidir, temel performans değerleri izlenmelidir.Kazanılmış medyanın da iyi yönetilmesi gerekli. Yapılan bir yorum bile büyük krizlere yol açabilir ya da markaya yapılan toplu saldırıları yönetmek bunlara yanıt vermek için önceden prensiplerin belirlenmesi gerekli.O yüzden böyle bir duruma hazırlıksız yakalanmamak adına  kriz stratejisi geliştirilmeli.

Pazarlama iletişimi günümüzde yeniden tanımlanırken bizlerin de bütün bu trendleri takip ediyor, biliyor ve doğru uyguluyor olması gerekli. Çünkü, şirketlerin geleceğe uzanması ve yeni markaların doğması  bütün bu medya kanallarının iyi yönetilmesiyle ancak başarıya ulaşabilir.