Marka,sosyal deneyle şiddete dur diyor.

Her yıl Birleşik Krallık’ta 13-17 Kasım Zorbalığı Önleme Haftası olarak anılıyor.Bu kapsamda Burger King şiddete karşı duruşunu öne çıkaran bir sosyal deneye imza atıyor.İmza attığı bu sosyal deney“No Bully” hareketi olarak yaşama geçirildi ve bu hareket için bir video hazırlandı.Bu videoda,, junior sözcüğünün hem “küçük yaştaki çocuk” hem de küçük boy Whooper’ı tarif etmesinden yola çıkarak, çocukların uğradığı fiziksel şiddete dikkat çekmek istemiş. Bunu yaparken de aradaki eş sesliliği kullanıp zorbalıkla karşılaşan çocukların düştüğü durumu, Whooper Jr. üzerinden nesneleştirmiş.

Video, birkaç çocuğun sosyal çevreden gelen fiziksel sataşmalar konusunda yaşadıklarını anlatmasıyla başlıyor. Bu kısa bölümün ardından, Burger King’ın yaptığı sosyal deney başlıyor. Arkadaşlarıyla birlikte menülerini yiyen çocuk, onların el ve kol hareketleriyle sataşmalarına maruz kalıyor. Onunla alay eden arkadaşları durumu iyice çığrından çıkarıp işleri tabureden itmelere ve çocuğun aldığı yiyecekleri suyla ıslatmaya kadar götürüyor. O anda restorandakiler durumu fark etse de iki kişi dışında hiçbiri müdahale etmiyor.

İki olay arasında verilecek tepkileri ölçüp karşılaştırmak isteyen Burger King çalışanları, sipariş veren müşterilerin Whooper Jr. hamburgerlerini kasten ezip parçalayarak veriyor. Düzgün paketlenmiş ama içi paramparça olan hamburgeri gören müşteriler, servis alanına dönüp durumdan yakınıyor.Çalışan servis elemanları bilerek olaya herhangi bir tepkide bulunmuyorlar.Müşterilerin %95’i gözlerinin önünde gerçekleşen şiddet içerikli olayla ilgilenmeyip sadece kendi parçalanmış hamburgerlerinden şikayetçi oluyorken,sadece %12’lik bir kesim çocuğa uygulanan şiddet’den şikayetçi oluyor.

Bu deneyle gözlemlenen durum ise olaylar kendi başımıza gelmediği sürece çevremizde olan bitenleri göz ardı ediyoruz ve duyarsız bireyler haline dönüşüyoruz.Bunun için marka kampanyasında “Hiçbir çocuk zorbalığı hak etmiyor” diyerek, insanları “nobully.org” internet sitesine girip zorbalığın sonlandırılmasına yardımcı olmaya davet ediyor.

Kaynak

Kaynak