Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu yeni ortam ve araçlar aracılığıyla yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, genel anlamda dijital halkla ilişkiler olarak adlandırılmaktadır. Dijital iletişim alanında yaşanan gelişmeler hem birçok halkla ilişkiler uygulamasının yeni iletişim ortamlarına taşınmasına hem de halkla ilişkilerde yeni uygulama alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Dijital iletişim teknolojileri ve özellikle de internet halkla ilişkiler alanına, hedef kamularla etkileşimli iletişimi sağlayan kurumsal blogları oluşturmak ve sürdürmek, medya ilişkileri sürecinde online haber bültenlerinin hızından yararlanmak; kuruluşların yaşadıkları krizlerin geleneksel kitle iletişim araçlarının yanı sıra online ortamlarda da yönetilmesini sağlamak; kurumsal web siteleri aracılığıyla hem sosyal paydaşlarla hem de medyayla ilişkilerinde kontrollü bir kanal oluşturmak; hedef kitlenin ürün ve hizmetlerle olan ilgili görüş ve düşüncelerini sosyal medya ortamlarında izlemek ve yönetmek gibi sorumluluk alanlarını oluşturmuştur.

Kitap, dijital halkla ilişkilerin unsurları arasında yer alan kurumsal bloglar, online basın bültenleri, arama motoru optimizasyonu, kurumsal web dizaynı, sosyal medya yönetimi, online topluluklarda ilişkiler, online itibar yönetimi, online kriz yönetimi ve diğer alanlar konuları üzerinde durmuştur. Kitapta anlaşılması zor kısımlar, bir tablo yardımı ile okuyucuya daha net bir şekilde aktarılabiliyor. Ayrıca yine anlaşılması zor başlıklar ise, birçok alt başlığa ayrılıyor ve detaylı bir şekilde inceleniyor.

Kaynak için tıklayın