Teknoloji ve iletişim araçlarının gün geçtikçe hızla değişime uğruyor ve rekabetin her geçen gün yoğunlaştığı iş dünyasında “Dijital Transformasyon” ifadesi iş toplantılarında ve ekonomi zirvelerinde çok sık konuşulan bir gündem olmakla beraber ne anlama geldiği, nasıl bir harita olduğu ve doğru çalışmaların ne olduğu hakkında kafalar bir hayli karışık. Bununla beraber net olan bir konu var ki 4. Endüstri Devrimi’nin başladığı aynı zamanda başlayan bu süreci arkasından takip edenlerin kısa zamanda oyunun dışında kalma riski taşıdığını söyleyebiliriz.

Michael Porter bu durumu çok güzel açıklamış: “Rekabetin kuralları değil şirketlerin kullandığı teknolojiler değişiyor.” Bu değişime çabuk adapte olan şirketler, içinde bulundukları endüstrilerde kendilerine farklı bir yer yaratarak rekabette avantaj sahibi olabilecekler.”

“Dijital Dönüşüm” organizasyonunuz için ne gibi bir anlam taşıyor? Bu soruya vereceğimiz cevabın açık ve net bir ifadesi olmamakla ve organizasyonların şekline, yapısına göre değişmesiyle birlikte geçtiğimiz 20 yılın bilgi kaynakları ve tecrübesinden faydalanarak en azından temel kavramlardan yola çıkabiliriz: Dijital Dönüşüm denince, hızla gelişen teknolojilerin sunduğu imkânları kullanarak yeni gelir fırsatları yaratma, maliyetleri düşürme ve şirkete değer katacak operasyonları oluşturma süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımı yaparken de tüketici ihtiyaçlarının merkezde tutulduğu ve ana hedefin müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak eşsiz müşteri deneyimi yaratmak olduğunu asla unutmamak gerek.

Deloitte 2017 yılında yayımlamış olduğu “Küresel İnsan Sermayesi Trendleri” raporunda değişim dalgalarının; teknoloji, bireyler, işletmeler ve kamu politikaları üzerindeki etkisini güzelce özetlemiştir. (*2017 Deloitte Global Human Capital Trends: Rewriting the rules for the digital age) İçinde bulunduğumuz son endüstriyel devrimin temelini oluşturan teknolojiler artık oldukça olgunlaştı ve bunların iş süreçlerimizdeki yansımalarını görüyoruz. Tüketiciler, bu yeni teknolojinin kendilerine sunmuş olduğu ürün ve servisleri tüketerek keyfini çıkartmakta gecikmediler ve onlar da evrim geçirerek dijital tüketiciler olarak karşımıza çıktılar. Sıra kurumların kendi adaptasyonları ve yeni oyun kuralları çerçevesinde nasıl pozisyon alacaklarına geldi. Yukarıda sorduğumuz sorunun kendi organizasyonunuza özel cevabını oluşturmak için birkaç alt detayı daha irdelememiz gerekiyor:

• Pazarda ürün ve servislerinize olan talepte değişiklik var mı? Yeni teknolojilerle birlikte değer önerilerinizi nasıl revize etmeyi düşünüyorsunuz?
• Müşterilerinizden size gelen yeni talepler nelerdir? Dijitalleşen müşteriler size hangi fırsatları getiriyor?
• Yeni teknolojilerle birlikte iş süreçleriniz nasıl değişiyor? Yeni teknolojileri organizasyonunuz içerisine ne ölçüde adapte edebildiniz?
• Yeni dijital dünyada iş modelleriniz nasıl etkileniyor? Değer zincirinde doğru pozisyonda bulunduğunuza emin misiniz?
• İş Ortaklarınız ile olan ilişkileriniz ve süreçleriniz nasıl değişiyor? Beraber hareket ettiğiniz kurumlar da yeni oyunda sizin hızınızda hareket edebilecek kabiliyette mi?
• Müşteriniz ile olan ilişkilerinizde topladığınız veriyi ne ölçüde bilgiye çevirerek değer yaratabiliyorsunuz? İlişkinizi yeni düzende dijital kanallara taşıyabildiniz mi?
• Organizasyon olarak teknolojik gelişmeleri ne ölçüde takip edebiliyorsunuz? Gelişmelerin farkında olan, anlayabilen ve iş dinamiklerine uygulayabilen bir organizasyonunuz var mı?
• Organizasyon yapınız değişime ne ölçüde adapte olabiliyor? İnsan sermayenizin gelişimi yeni dönemin hızına paralel mi?
• Dijital dünyanın çalışanlarını organizasyonuza katabiliyor ve onlara uygun çalışma olanaklarını sağlayabiliyor musunuz? Yarının liderleri bugünden organizasyonunuz içerisinde yer alıyor mu?

Dijital Transformasyon ifadesinin organizasyon açısından ne anlama geldiği yukarıdaki temel sorulara verdiğiniz cevaplar ve organizasyonunuzun olgunluk aşamalarına göre değişkenlik gösteriyor. Yazının giriş kısmında yapılan tanım çerçevesinde dijital dönüşüm; teknolojik beceriler, müşteri ihtiyaçları, müşteriler için oluşturulan değerler, operasyonel süreçler, iş modelleri ve üretim faaliyetlerinin bir bütünü.

Kaynak için tıklayın.