Dijital vatandaşlık günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte resmi işlemler , sosyal etkileşim , eğitim, üretim gibi bölümlerde bilgi teknolojilerini doğru ve etkin kullanma becerisine sahip kişiler bütününü ifade edilebilir. Dijital vatandaşlık kavramında pek çok boyut vardır İşte, o boyutlar…
Dijital vatandaş;

* Dijital iletişim oluşturabilen ve kullanabilen ,
* E devlet uygulamalarını kullanabilen,
* Dijital ortamda satın alma- satma işlemlerini gerçekleştirebilen,
* Dijital ortamda üretim yapabilen,
* Dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına uyan hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişidir.

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bir çok işlem bilgisayar ve internet bağlantısı ile yapılmaktadır. Rutin hayatta yapılan resmi işlemler, bankacılık işlemleri, iletişim, eğitim, üretim, alışveriş gibi işlemler dijital ortamda da yapılmaya başlanınca bir dijital vatandaşlık kavramının doğuşu kaçınılmaz olmuştur.
Teknoloji günden güne değiştikçe maalesef, kullanımı ile ilgili problemler giderek artmaktadır. Bu sebeple teknolojik davranış ya da teknolojik vatandaşlık ile ilgili davranışların, değerlerin, etik yasaların ve bilincin oluşturulmasının gerekliliği yadsınamaz büyüklüktedir.

Dijital vatandaşlığın boyutları 9 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar;

Dijital erişim,
Dijital ticaret,
Dijital iletişim,
Dijital okuryazarlık,
Dijital etik (ahlak),
Dijital kanun,
Dijital haklar ve sorumluluklar,
Dijital sağlık,
Dijital güvenlik.

Kaynak için tıklayın.