Kriz, basit olarak, bir kurumu etkileyen beklenmedik bir durum veya algı olarak tanımlanabilir. Bu etkiler kısa vadede gösterilen tepkiler olabileceği gibi uzun vadeli itibar kayıplarına kadar gidebilmektedir.

Peki markalar bu istenmeyen durumların, krizlerin üstesinden gelebilmek için ne yapmalılar?

Her şeyden önce bir kriz yönetim ekibi kurmalılar…


Kriz yönetim ekibi, kriz durumunda sizi bu durumdan en az itibar kaybı ile kurtaracak ve markanız için doğru adımları atmak için hazırlanmış olan kriz planlamasını yürürlüğe koyacak ekiptir.

Bu ekibin amaçlarını şöyle listeleyebiliriz;

  • Kurum için mevcut olan riskleri ve karşılaşılabilecek kriz tehditlerini önceden belirlemek.
  • Belirlenmiş olan tehditler ve riskler için gerekli kriz yönetim planı hazırlamak.
  • Oluşan krizi aktif olarak doğru şekilde yürütmek.
  • Geçmiş dönemde yaşanan krizleri değerlendirmek ve buna uygun dersler çıkartmak.

Kriz durumunda aktif olarak rol oynayacaklarını ve kriz döneminin ne denli stresli bir ortam içerdiğini göz önünde bulundurursak eğer bu ekibe mensup bireylerin de sahip olması gereken bazı özellikler vardır.

Bu özelliklerin en başında stresli durumları yönetmek geliyor. Stres, yönetilemediği durumlarda yanlış adımlar attırır ve bu durum özellikle bir kriz döneminde hiç de yaşanmasını istemediğimiz bir şeydir. Üyelerin birbirleriyle iş birliği içerisinde olarak sözlü iletişimin açık olması ve birbirlerini dinlemeleri diğer özellikler arasında gösterilebilir. Kriz ortamında iletişimin kesintiye uğramaması ve takım üyelerinin birbirlerine yardımcı olması bu karmaşanın yönetimini kolaylaştıracaktır.

Kriz yönetim ekibi, bir kurum için en önemli ekiplerden biridir. Bu nedenle bu ekibin marka üzerinde yaptığı çalışmalar ileride yaşanabilecek potansiyel krizlerin meydana gelme ihtimalini düşürebilmektedir.


Kaynak:PUB 421 Kriz Yönetimi ve İletişim Dersi / Kriz Yönetim Takımı ve Planlamasının Oluşturulması Ders Notları