Kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi Türkiye’nin kanayan yarası. Bu nedenle günümüzde kadınlara yönelik yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de artık markaların vazgeçilmezi… Peki, markalar yürüttükleri bu projelerde gerçekten fayda yaratabiliyor mu? Yarattığı faydayla öne çıkan KSS’ler hangileri?

Şirketlerin birçoğu tüketiciden aldığının bir kıs­mını geri vermek fikriyle artık toplumsal mese­lelerde elini taşın altına sokuyor. Çevre, kadın hakları ya da kız çocuklarının eğitimi gibi Tür­kiye’nin önemli sosyal meseleleri markalarında gündeminde… Şirket içinde de cinsiyet eşitliği, mobbing, kadın girişimcilere destek olmak artık birçoğu için değişmez prensip. Peki, bunlar tüketici de nasıl karşılık buluyor? Modern top­lumda tüketici kimliğinin yanında aynı zamanda üretici/çalı­şan kimliğine sahip kadınlar ve kız çocukları için yapılan KSS projeleri nasıl karşılanıyor? Toplum nezdinde kadınlara yönelik yürütülen hangi KSS’ler gerçekten fayda sağlıyor? Yanıtlar Wizsight’ın araştırma sonuçlarında: 

En Çok Avon’un ve P&G’nin KSS’leri Biliniyor

Araştırma kapsamında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine dair tüketiciye iki aşamalı sorular yöneltildi. Çalışmanın ilk etabında markala­rın yürüttüğü KSS projelerinin ne denli bilindiği ve ne derece faydalı bulunduğu ölçüldü. Daha sonra ilk ona giren KSS pro­jelerinin hangisinin daha samimi olduğu irdelendi. Elde edilen veriler ışığında tüketicinin en çok duyduğu KSS yüzde 25 ile P&G’nin “Olimpik Anneler” ve AVON’un “Meme Kanseri ile Mücadele” kampanyaları oldu. İki proje de aynı yüzde ile ilk sırada yer aldı.

KSS’leri samimi bulmuyoruz!

Araştırma kapsamında katılımcılara bu tür KSS çalışmalarına nasıl baktıkları da soruldu. Sonuçlara göre bu tür çalışmaları pek de samimi bulmuyoruz. Katılımcıların yüzde 57’si KSS’lerin reklam amaçlı olduğunu düşünürken sadece yüzde 36’sı sami­mi bulduğunu söylüyor. Erkeklere (yüzde 31) nazaran kadınlar (yüzde 41) bu tür projeleri daha samimi bulduklarını dile geti­riyor. En çok bilinen 10 KSS tek tek sorulduğundaysa Koç Gru­bu’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum kampanya­sı yüzde 34 ile yararlı bulunmasının yanında en samimi bulunan KSS olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, kullandığımız dilde en çok ne rahatsız ediyor?

Toplumda ve iş yerinde huzuru sağlayan en önemli unsurlardan biri de şüphesiz ki kullanılan dil ve üslup. Buradan hareketle araştırma kapsamında katılımcılara günlük dilde kullanılan bazı cinsiyetçi ifadelerden onları en çok rahatsız eden üçünü seçme­leri istendi. Bu ifadelerden insanları en çok rahatsız eden yüzde 51 ile “karı gibi gülmek” olurken yaklaşık her on katılımcıdan üçü “erkek adam ağlamaz” söyleminin kendisini rahatsız ettiğini belirtiyor. “Senin gibi hanım kıza yakışıyor mu?” ifadesiyse yüz­de 19 söylenme oranıyla kullanıcılar tarafından en rahatsız edici ifadelerden üçüncüsü olarak öne çıkıyor.

Kadınlara daha çok hak verilmeli

Araştırmaya katılanların yüzde 57’si iş yerinde kadınlara daha fazla hak verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu oran kadın katı­lımcılarda yüzde 70’e kadar çıkarken erkeklerinse sadece yüzde 42’si aynı fikirde. Wizsight’ın Türkiye için gerçekleş­tirdiği araştırmaya katılanların yüzde 63’ü iş yerinde kadın ve er­keklerin eşit muamele gördüğünü söylüyor. Bu oran erkeklerde yüzde 73 iken kadınlarda yüzde 57…

İş yerinde kadın ve erkek aynı haklara sahip mi?

“İş yerinde kadınlar konusunda bir tane unsuru değiştirecek olsanız bu ne olurdu?” diye sorulduğundaysa erkeklerin yüzde 44’ü kadınlarınsa yüzde 21’i iki cinsiyetin aynı haklara sahip olup eşit muamele gördüğünü ve bir değişikliğe gerek olmadı­ğını düşündüğünü söylüyor. Bir şeylerin değişmesinin gerekti­ğini düşünen kadınların yüzde 27’si üst yönetimde daha fazla kadın olmasını isterken yüzde 23’ü kadınlara yönelik KSS’le­rin artmasını ve iş dilinin cinsiyetçi ifadelerden arındırılması­nı talep ediyor.

En faydalı KSS Koç Grubu’nun

Araştırma sonuçlarına göre en çok bilinen KSS olmamasına rağ­men katılımcılar tarafından en faydalı bulunan proje yüzde 29 ile Koç Grubu’nun yürüttüğü “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Des­tekliyorum” kampanyası oldu. Onu yüzde 17 ile Mercedes-Çağ­daş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından yürütülen “Her Kızımız Bir Yıldız” kampanyası takip ediyor. En faydalı bu­lunan üçüncü KSS ise yüzde 16,7 ile AVON’un “Meme Kanseri ile Mücadele” çalışması oldu.

Kadınlara fayda yaratan KSS projeleri

AVON meme kanseri ile mücadele

Türkiye’de 22 yıldır devam eden AVON Meme Kanseri ile Mücadele Projesi, kadın sağlığı konusunda en kapsamlı ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk çalışması. Proje kapsamında bugüne kadar 8 milyon TL fon toplandı. 15 binin üzerinde kadına ücretsiz mamografi taraması ve şüpheli görülen 1200 kişiye ek teşhis olanağı sağlandı. 2016’da 198 bin TL bağış yapıldı. Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm etkinliklerle 10 milyon kadına hastalık hakkında bilgi verildi.

P&G / Olimpik Anneler

Proje çocuklar ve gençleri spora yönlendirerek sağlıklı, özgüveni yüksek ve disiplinli nesillerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Projeye Milli Eğitim Bakanlığı da destek veriyor. Geçtiğimiz yıl gençlere ilham olabilmeleri için 21 farklı branştan 30 sporcu ve bu sporcuları yetiştiren annelere sponsor olma kararı alındı. Düzenlenen seminerlerle 24 binden fazla anneye ulaşılarak çocukların doğru spora nasıl yönlendirilebileceği aktarıldı.

L’oréal bilim kadınları için

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle gerçekleşen bu program kadınların bilime olan katkısı konusunda farkındalık yaratmayı ve bilim kadınlarının bilim dünyasındaki eşitsiz durumuna dikkat çekerek rol modeller oluşturmayı böylece toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. “Bilim Kadınları İçin” burs programıyla 2003’ten beri ulusal düzeyde 88 bilim kadını, uluslararası düzeyde 3 bini aşkın bilim kadını desteklendi. Türkiye’de 15 yılda 88 bilim kadınına burs verildi.