Halkla İlişkiler Ne Değildir?- Doç. Dr.Ayşen Temel Eginli

Halkla ilişkiler kavramı, pazarlama,reklam ve propagandayla karıştırılıyor. Kitap, bu fonksiyonların birbirlerinin arasındaki farkları yansıtmanın yanı sıra halkla ilişkilerin sadece etkinlik düzenlemekte ve sadece kişiler arası ilişkiler kurmaktan ibaret olmadığını da yansıtıyor.Halkla İlişkiler bölümü okuyanların veya okumak isteyenlerin mutlaka kütüphanesinde bulunması gereken,  aynı zamanda halkla ilişkiler mesleğini icra eden ve bu mesleğe katkı sağlayan akademisyenlere ışık tutacak bir kaynak niteliğindedir.

       İletişim Bence – Nurgül Soydaş

Ülkemizde Halkla İlişkiler mesleğine öncülük eden Betül Mardin’in ön sözü ile kaleme alınan bu eserde “İletişim Nedir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Kitabı ilgili çekici yapan bölüm ise sokaktaki 5000 kişiye iletişimle ilgili sorulan sorular ve o kişilerin soruya yönelik verdiği cevaplar…

Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler – Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU

İletişim sektörüne katkıda bulunan, kitapta kuramla uygulamayı buluşturan Alaaddin Asna, Sibel Asna, Ali Saydam, Ceyda Aydede, Azade Başağa Canan Bengiserp, Meral Saçkan ve Necla Zarakol “Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler”i anlatıyor.