Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim – Dr. Şirvan Şen Demir

Büyük ve kurumsal olmayan turizm işletmeleri henüz halkla ilişkilerin öneminin farkında değiller. Halkla ilişkilerin ve iletişimin önemini anlatarak, turizm yönetici ve çalışanlarına ve halkla ilişkiler bölümünde eğitim gören öğrencilere önerilen bir kitap.

İletişim ve Grafik Tasarım – Emre Becer

Sözel ve görsel bilgilerin insanlar arasındaki akışı olarak tanımlayabileceğimiz iletişim, grafik tasarımın var olma nedenidir.Grafik tasarım, uygulama alanı ne olursa olsun dinamik bir anlatım gerektirir.Bunun itici gücü de iletişimdir. Bu kitapta iletişimin yanı sıra, grafik tasarım, grafik tasarımın tarihi, teknolojisi ve belli başlı uygulama alanları yer almaktadır.

Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihi – B.Pınar Özdemir,Melike Aktaş Yamanoğlu, G.Senem Gençtürk Hızal

1960 ve 1980 yılları arasında Türkiye’de uygulanan halkla ilişkilerin tarihini farklı perspektiflerden ele alan bir kitaptır. Bu Kitapta halkla ilişkiler alanıyla akademik olarak ilgilenen ya da mesleki olarak bu alanda faaliyette bulunan ve alanın olanaklarını genişletmeye çalışan, Prof.Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Metin Kazancı, Prof. Dr. Alaeddin Asna, Prof.Dr. Nuri Tortop, Prof. Dr. Yücel Ertekin, Doç. Dr. Birkan Uysal, Ayşegül Dora, Betül Mardin, Canan (Usman) Reeves, Ahmet Ramazanoğlu, Ergüder Tırnova, SancarMaruflu, Birten Gökyay, Altemur Kılıç gibi öncülerin anlatıları yer al makta.