İzleniyoruz – Joseph Turow

Dijital dünya, kullanıcılara kuşkusuz birçok avantaj sunuyor. Peki, internette karşımıza çıkan reklamların, eğlence içeriklerinin,indirimlerin ve bilgilerin önemli bir kısmının kişiye özel ayarlandığını söylesek?  Bu kitapta yeni reklam dünyasını, onun dijital teknolojilerle arasındaki sorunlu ilişkiyi ve internet kullanıcıları için yapılan ciddi uyarıları bulabilirsiniz.

Kalite Yolculuğunda Halkla İlişkiler – Prof. Dr. Aylin Göztaş, E. Pelin Baytekin

Bugünkü rekabet koşullarında ve tüketicinin güçlenen konumu karşısında kalite sadece karlılık için değil örgütlerin hayatta kalabilmesi için zorunlu hale gelmiştir.Kalite, toplam kalite yönetimi ve toplam kalite yönetimi ile ilintili alanları(kalite çemberleri, öneri sistemleri, hizmet içi eğitim, liderlik, çatışma yönetimi, motivasyon, ergonomik faktörler, zaman yönetimi, problem çözme yöntemleri gibi) ele alan kitap; toplam kalite yönetimine halkla ilişkiler yönetiminin katkısını irdelemesi noktasında da çalışanlar, akademisyenler ve öğrenciler açısından yol gösterici olan bir kitaptır.

Halkla İlişkiler ve İletişim – Doç. Dr. Ahmet Yatkın, Uzm. Ümmühan Nazan Yatkın

İletişim kişilerin amaçsız etkileşimleri olmaktan çok bir etki oluşturmaya veya davranış nedeni olmaya yarayan bilgi, düşünce ve duyguların başka fertlerle paylaşma sürecidir. Yaşantısının her an ve her yerinde iletişimle iç içe olan insan, toplumsal bir varlık olarak kendisini gerçekleştirmekte, biyolojik bir varlık olmaktan çıkararak toplumun bir üyesi olmaktadır.