Söz konusu teknoloji olduğu zaman, göz ardı edemeyeceğimiz firmalardan biri de Apple. Steve Jobs ve Steve Wozniak adlı iki arkadaşın kurduğu firma; teknoloji evrenine IPod, IPhone, Macbook gibi ikonik ürünleri kazandırarak tarihe adını altın harflerle kazıdı. Apple’ın herkes tarafından bilinen başarısının altında yatan sebeplerden biri ise, kurumsal tasarım aşamasında kendine has sade bir dil oluşturması.

Kurumsal tasarım, bir firmanın sahip olduğu tüm kültürel birikimin ve fazlasının belli bir ahenk içerisinde imajlaştırılması, görselleştirilmesi anlamına geliyor. Apple özelinde değerlendirecek olursak, kurumun felsefesini oluşturan bileşenlerin doğru bir şekilde görselleştirildiğini ve doğru bir kurumsal tasarım stratejisinin yürütüldüğünü söylemek çok da yanlış olmaz. Öyle ki bu başarı, ürünlerin pazarlanmasını da kolaylaştırıyor.

Apple’ın kurumsal tasarımı detaylı olarak irdelendiğinde, ortaya çıkan temel noktaların sadelik ve inovasyon olduğunu görüyoruz. Apple’ın genel olarak kullandığı görsel temaların genellikle siyah, beyaz ve gri renklerinden oluştuğu söylenebilir. Bu durum, firmaya daha yalın ve göze ilgi çekici gelen bir imaj yaratıyor. Yine ürün gamında kullanılan ‘’gri’’ rengi, bir bakıma uzayı, yani yeniliği çağrıştırıyor. Öyle ki Apple, belli bir dönemden sonra koyu gri renkte çıkarttığı ürünleri direkt ‘’uzay grisi’’ adı altında pazarlamaya başladı.

Apple’ın kurumsal tasarımına dair irdelenebilecek bir diğer konu, şirketin perakende satış mağazaları. Apple’ın dünyanın çoğu ülkesinde perakende satış mağazaları bulunmakta. Fakat, pazarlama stratejisinin gereği olarak bu satış mağazalarının hepsi aşağı yukarı aynı şekilde tasarlanıyor, kültüre göre değişim göstermiyor. Yani, İstanbul’daki Apple mağazası ile başka bir kıtada bulunan New York’taki Apple mağazasının görünüşü hemen hemen aynı. Bu mağazaların hepsine bakıldığı zaman şeffaflığı simgeleyen cam bir dış cephe, gri tonlarındaki duvarlar, yine ahşap veya gri tonlarında zemin, duvarlarda asılı ürün fotoğrafları ve ahşap masalar görmek mümkün. Ürünler, müşteriyi yormayacak şekilde kategorize edilip sunuluyor.

Ürünlerin ambalajlanma aşamasında da Apple’ın genel felsefesinin izlerini görmek mümkün. Ürün kutularının çok büyük bir kısmı beyaz renkte tasarlanıyor. Ayrıca kutunun üstünde büyük yazı ibareleri yerine, ürünün sade bir görselinin kullanılması tercih ediliyor.

Kaynak için tıklayınız

Kaynak için tıklayınız

Kaynak için tıklayınız