Hiper Bağlı Bir Dünyada İtibar Stratejisi ve Analitiği – Chris Foster

Modern dijital ekonomide kurumsal itibarı koruma ve güçlendirme de veriye ve pratiğe dayalı bir rehber niteliği taşıyan bu kitap kurumsal iletişimi ve itibar yönetimini anlama konusunda her iletişim uzmanının kütüphanesinde bulunması gereken kitaplardan birisi. İletişim hızının sınırları tanımadığı bir dönemdeyiz. Şirketin itibarının bir ürün gibi yönetilemeyeceği ve daha komplike stratejilere ihtiyacımız olduğu bir süreçten geçiyoruz.  Bilginin saniyeler içerisinde dünyanın diğer bir ucuna ulaşmasıyla onlarca yatırımla sağlanan itibarların yok olduğunu görüyoruz. 

Foster bu kitabında itibar kaybı ile karşılaşınca ne yapılması gerektiği, bu duruma karşı nasıl hazırlık yapılabileceği ve sonraki dönemlerde itibarın yeniden nasıl güçlendirebileceği konusunda ideal ve felaket senaryolarından örneklerle sorularımıza cevap oluyor.

Kolektif Zeka: Yeni Medya Perspektifinden Katkılar – Oya Morva – Erkan Saka

Erkan Saka ve Oya Morva, medya ve iletişim çalışmalarını iki bakış açısıyla ele alıyor. İlk olarak teknolojik yeterlilikleri ve potansiyeli üzerinden kolektif zekâ ile ilişkilendiriliyor. İkinci yaklaşımda ise kolektif zekayı çevrimiçi etkileşime dayalı özgün bir tecrübe olarak ele alıp bireysek ve toplumsal sonuçlarına odaklanılıyor. Şu anda medya ve iletişim çalışmalarının da bu kolektif zekâ konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yeni medyada enformasyon paylaşımı, veriyi kolaylıkla depolama ve geri çağırma kapasitesi kolektif zekanın (birden fazla kaynaktan edinilen zekâ) güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca yeni medya sunduğu çevrimiçi olanaklar ile bilginin geleneksel yapılanmasını ve hiyerarşileri dönüştürebilme potansiyelini içinde bulunduruyor. Tek bir bireyden çıkan bilgi bir daha asla statik olmayacak bir şekilde bir kolektiviteye devredilir.  Saka ve Morva bu kitapta her iki yaklaşımdaki çalışmaları bir araya getirerek kolektif zeka kavramının iletişim araştırmaları açısından ne anlama geldiğini açıklamaya çalışıyorlar.

Medya ve İletişim Sosyolojisi – Eric Maigret

Bu kitap medya ve iletişim alanında çalışanları için yol gösterici, öğrenciler için başvuru kaynağı niteliği taşıyor!İçinde bulunduğumuz çağda, kitle medyası ve iletişim genç bireylerin sosyalleşmesinde, siyasette ve toplum inşasında çok önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple de dönemin en tartışmalı konularından birisi. Fransız sosyolog Éric Maigret kitle medyası ve iletişim tartışmalarına Amerikan ampirik ekolünden köklenen Frankfurt Okulu’nun tezlerinden, Habermas ve sonrası kamusal alan kuramlardan, yapısalcı kuramlardan ve kültürel çalışmalarından beslenen iletişim sosyolojisi ile yaklaşıyor. Maigret aynı zamanda İfade, egemenlik ve demokrasinin aynı anda ve bir arada var olabileceğini gösteren medya ve iletişimin bu atılım sürecini Amerikan pragmatist perspektifi ile yorumluyor.

Kitap linkleri icin:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/medya-ve-iletisim-sosyolojisi/249558.html

https://www.idefix.com/Kitap/Hiber-Bagli-Bir-Dunyada-Itibar-Stratejisi-ve-Analitigi/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Medya/urunno=0001807513001

https://www.idefix.com/Kitap/Kolektif-Zeka-Yeni-Medya-Perspektifinden-Katkilar/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Medya/urunno=0001780101001