Bilgen Başal- Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları 

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Zy9bDgAjTBCgU1NG9hoaZ_1-6Oke2SYz9fpwRitg-LezPOnRQ8iQ6vp1QJ642IBDRokOCaSi3XPfcwoz-RiSy1UTPMhJv5OEg01fS1lSBcQorY3QTkDGaar0W76plqncW7HsCeA

‘’Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları’’ kişiselleştirilmiş hedeflemenin yanı sıra, geniş kitlesel erişim imkanı sunan çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikleri kapsayan bütünleşik bir bakış açısı ile en güncel konuları içermektedir. Geleneksel ve dijital medya planlamasının sade ve merak uyandırıcı bir dille ve örneklerle açıklandığı bu kitapta Bilgen Başal tüketim deneyiminin önemi üzerinde durmaktadır. Araştırmaya, stratejilere ve optimizasyona ağırlık verilmesi gerektiğini ele alan Başal ayrıca analiz ve veri entegrasyonundan bahsetmektedir.

İ. Hayri Cem- Medya Planlamasında Kullanılan Araştırmalar ve Veriler

Yaklaşık 30 yıldır, reklam ve medya sektöründe büyük araştırmalar yapan ve veri sağlayan Hayri Cem, firmaların tecrübe ve bilgi birikimi açısından aradıkları bir araştırmacı. Uzun soluklu sektör tecrübeleri sonrası üniversitelerde eğitim vermeye başlayarak akademik hayatta devam etmeye ve tecrübelerini aktarmaya karar vermiştir. Hayri Cem’e göre bu kitap bir medya planlama ya da reklam ve medya araştırmaları kitabı değildir. Bu kitap, medya planlamalarında kullanılan araştırmaları ve verilerini anlatarak analiz yapmaya ve yorum yeteneğine katkıda bulunmayı hedefleyen bir kitaptır. 

Uğur Gündüz- Türkiye’de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme 

Türkiye’de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme’ adlı çalışma modernleşmenin doğasını, toplumsal yansımalarını ve belirsizlikleri sorgulamayı amaçlamaktadır. Araştırmacıların, öğrencilerin ve bu alan ile ilgilenen herkes çin kaynak niteliği taşıyan bu kitap batılılaşma ile yaşanan ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimlere sosyolojik olgu karşısında alınan tavır ve tutumlara odaklanıyor. Dönemsel incelemelerin ve farklı makalelerin yer aldığı bu kitapta yazılı basın boyutunda batılılaşma ve modernleşme kavramlarının tarihlerine ışık tutuyor. Tanzimat Dönemi olarak bilinen 60’lı ve 70’li yılların basın yansımalarından günümüz Akit gazetesine kadar uzanan modernleşme hareketini demodernist paradigmayla olan ilişkisiyle beraber inceliyor. 

Kitap linkleri icin:

https://www.dr.com.tr/Kitap/Medya-Planlamasinda-Kullanilan-Arastirmalar-ve-Veriler/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Medya/urunno=0001802792001

https://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiyede-basindan-medyaya-degisim-donusum-ve-modernlesme/494813.html

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yeni-medya-planlama-ve-tuketici-davranislari/452176.html