Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler (PYHİ) terimi 1980 yıllarında ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkış nedeni ise genel halkla ilişkiler uygulamalarından, pazarlamayı destekleyen özel uygulamalı halkla ilişkiler tekniklerini ayırma gereksinimi ile doğmuştur.

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler değişim içinde olan Pazar ortamının fırsatlarına yanıt verebilmek için hızla gelişmiştir. Bu süreç boyunca geleneksel halkla ilişkiler, pazarlama, reklam ve araştırmadan ödünç almıştır ve birleştirmiştir.

Bir zamanlar dev halkla ilişkiler firması Burson Marsteller’ın yöneticiliğini yapan Jim Dowling şöyle demektedir, ‘’Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler pazarlama ile ilişkisi dolayısıyla ve özellikle bir örgütün pazarlama amaçlarına ulaşmada yardımcı olması açısından, daha geniş kapsam içinde yer alan halkla ilişkilerden daha net tanımlanabilir.’’

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler; satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, şirketleri ve tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özleştiren, inanılır, güvenilir, bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir. PYHİ’nin amacı farkındalık yaratmak, satışları artırmak ve tüketiciler, firmalar ve markalar arasında ilişki kurmaktır.

PYHİ’nin kullanım alanları;

·        Ürün Tanıtımı (Promosyonu)

·        Pazar İnşa Etme (Geliştirme)

·        Reklam Desteği

·        Pazarlama Desteği

·        Kurumsal İtibar

·        Satış Desteği

 gibi alanlarda kullanılır.

21 yüzyılda Pazarlama Profesyonelinin Halkla İlişkiler El Kitabından alıntı yapılmıştır.