Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile artık insanlar internete karşı daha fazla ilgi duymaktadır. Herkesin kolayca ulaşabileceği her konuda bilgi sahibi olabileceği internet örgüt için bulunmaz bir iletişim aracıdır. Örgütler web sitelerini, örgütle ilgili haberleri duyurmada bilgi alışverişinde ve kamuoyu araştırmalarında kullanmaktadırlar. Ayrıca örgütler karşılaşabilecekleri bir kriz durumunda da acil çözümler üretiminde etkili bir iletişim ortamı olarak hizmet vermektedirler.

Dijital kriz ortamlarında bir yandan krizin önlenmesi veya etkisinin azaltılmasına yardımcı olabilirken bir yandan da daha da şiddetlenmesine veya kontrolden çıkmasına sebep olabilir. Bu durum dijitalde de krizin çok dikkatli ve profesyonel bir şekilde yönetilmesi gereklidir. Bu durumla ilgili Salim Kadıbeşegil şöyle söylemektedir ‘’İnternet kriz ortamlarının hem ‘zehri’ hem de ‘panzehiri’ konumundadır. İnternetteki elektronik posta trafiğinde aslı astarı olmayan ancak örgütün ürün ya da hizmetleriyle ilgili yalan yanlış olan, binlerce kullanıcıya ulaşan ve okunan bir ‘posta’… Bir başka tarafta ise, kapsamlı bir içerikle hazırlanmış web sayfası sebebiyle, bu postaya itibar eden ve sayfayı dolaşan kişilerin, belirsiz adreslerden gönderilen bu postalara artık inanmadıkları bir ortam…. Eğer web sayfasında konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve sunulan bilgiler yetersiz kalırsa veya postaya inanmalarıyla oluşacak bir kaos ortamıÖrgütün diğer iletişim araçlarıyla hareket etmesi bile, internetteki dedikodunun önlenmesini kolaylaştırmayacaktır. Burada örgütün internet ortamına müdahalesi söz konusu değildir.’’

Dijital ortamda kriz iletişiminin yönetilmesi de iki yaklaşım vardır. Birincisi olağan durumlar için hazırlamış olan web sayfasının içeriği çok iyi olmaldır ki kriz anında hemen herkesi web sayfasına yönlendirerek konu hakkında bilgi edinebilmelidirler. İkincisi ise var olan web sayfasına rağmen gerçek olmayan asılsız boyutta bir söylenti dolaşmalıdır ki 24 saat içinde web sayfasına yeni bir içerik üretebilecek ve yeni bir içerikle çıkan dedikodunun asılsız olduğunu belirtilecektir.

Kriz durumdan hızlı hareket edilmesi gereklidir. Çünkü internet ortamı geniş bir hedef kitleye sahip bir ortamdır. Örgütlerin kendi web siteleri olmalıdır ve onları düzenli bir şekilde güncellemesi önemlidir. Örgüt çalışanı, ortaklar, dağıtıcılar, sendikacılar, tüketiciler, bayiler, medya ve bunun yanı sıra web sayfasını ziyaret eden herkes potansiyel müşteri ve hedef kitlesi konumundadır.

Kaynak için Tıklayınız.