Halkla ilişkiler uygulamalarında etik doğru ya da yanlışın ne olduğunu gösteren standartlar bütünüdür. İnsan ve toplumun oluşturduğu bir disiplin olan halkla ilişkilerde ahlaki değerler önemlidir. Çünkü halkla önemli olan davranışlar ve değerlerdir. Aslında bakıldığında direkt olarak muhatabı insandır.

Halkla ilişkiler mesleği pek çok sorunu gündeme getirmektedir. Halkla ilişkilerde etik kavramı ‘sosyal sorumluluk, kriz yönetimi ve kriz iletişimi gibi sorunların yönetiminin arasındaki iletişimi ahlaki değerler ve davranışlar çerçevesinde tartışılması dır.

Halkla ilişkiler mesleği gereği bu tür davranışların daha gözle görülür ve açık olduğu bir nitelik göstermektedir. Halkla ilişkilerin öncülerinden Edward Bernays ‘Kamuoyunun Belirginleşmesi ya da Kristalleşmesi’ adlı kitabında sektörün ilkelerini, uygulamaları ve etik kurallarını ele almıştır.

Barneys’in mesleğin etik kuralları ile ilgili bazı görüşleri şunlardır;

-Önceden izin almadan asla başkasının yazısının ve sözlerinin kullanılmaması

-İyi niyetin asla kendi başına bir amaç olarak düşünülmemesi gerektiğini

-Halkı anlamak için halkın içine karışmak gereklidir. Masa başından hedef kitleye ulaşılamaz.

-Sözcüklerin arkasındaki anlamları iyice düşünmek gerekir.

Ayrıca halkla ilişkiler sektöründe gizliliğe yer yoktur ve gerçeklik esas olmalıdır. 

Kaynak için Tıklayınız.